Varför finns inte resande/romer med i det politiska finrummet?

Ansvarig utgivare Britt-Inger Hedström Lundqvist skriver under Deklarationen för en stark demokrati.

Jag har nu under de senaste dagarna reflekterar över resande/romers politiska representation. Bland annat så kom frågan upp i paneldebattserien Contributors a Collaborative Partners to make the Social, Cultural, and Political Legacy of the 1971 World Roma Congress.

Situationen för resande/romer i Sverige har absolut förbättrats i allmänhet, men det finns mycket kvar att jobba med. Efter alla år finns det fortfarande ingen större representation av resande/romer i kommuner, regioner och framförallt inte politiskt. Vi finns i periferin men aldrig där besluten fattas, det gör andra åt oss. Vi sitter med i referensgrupperna som ”experter” till de som ska fatta besluten. Det finns ett utanförskap, och vi står utanför den stängda dörren där de politiska besluten fattas.

Det har funnits många goda intentioner genom åren, men dessa har ofta stannat vid att just vara goda intentioner. Kanske handlar det här inte enbart om kommuners och statens agerande utan också om oss själva. För vi verkar nöja oss med de smulor som kastas till oss och går inte samman och kräver det vi anser att vi behöver och vill ha.

Det har gjorts en Vitbok och det har funnits en kommission mot antiziganism. Det finns en romsk strategi, som säger att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Strategin utgår från de mänskliga rättigheterna med särskild betoning på principen om icke-diskriminering. Tror ni det kommer bli så om vi själva inte utövar påtryckningar, kräver att få vara en del i etablissemanget och vara en del i förändringen? Inget kommer hända om vi inte själva ser till att vi finns med i de beslut som tas OM oss. Varför ska man prioritera utgifter som man kan komma undan?

Det finns de som säger att vi inte får vår representation för att vi är oeniga. Men då blir min fråga hur man får ihop referensgrupperna? Fungerar dessa för att man har tagit in personer man kan styra där? Det tror jag inte på. Vi har en mångfald bland oss vilket inte behöver vara något negativt, det beror bara på hur man väljer att se på det. Och i ärlighetens namn så anser jag nog att det är ett svepskäl för att inte släppa in oss i finrummet. Det verkliga problemet finns nog snarare bland majoritetsbefolkningens fördomar.

Det är uppenbart att resande/romer står utanför när det ska fattas politiska beslut, och när utgifterna i de stora budgeterna ska fördelas. Samer och judar har haft möjlighet att etablera institutioner som kan representera dem i situationer där det finns intressen att bevaka. Till exempel när det kommer till kontakt med myndigheter, kommuners eller andra viktiga institutioner agerande.

I dag är det den stora Romadagen. Det är 50 år sedan den första romska kongressen hölls i London. En nation bildades för ett folk utan land. Det är stort. Vi gick samman, olika grupper av romer från olika länder, olika politiska läger och skapade historia. De som var med 1971 skapade ett VI som lever vidare. Ett vi som är inkluderande och tillåtande.

För mig är den här dagen den stora fredsdagen. Den 8 april är dagen när det inte spelar någon roll vilken grupp vi tillhör. Det spelar ingen roll vem du lever ihop med, du kan bo med en gadje, en same, eller du kan leva ihop med någon med samma kön. Det spelar ingen roll om du bor i ett hus, lägenhet eller husvagn. Den 8 april är datumet när mänskliga rättigheter är i fokus. Vi är alla accepterade för de vi är, vi fokuserar på det som länkar ihop oss och inte det som skiljer oss åt. Vi ser på våra gemensamma rötter med kärlek.

Kanske är hög tid att vi går ihop och låter den anda som den 8 april skapar visa sig i alla andra sammanhang också, och ta fram 1971 års aktivism och fortsätta på det arbete som startades upp där. Då kanske vi kan ta oss in i finrummet.

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg: Essentiellt


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS