Varför firar vi valborgsmässoafton

BiL

Valborgsmässoafton firas varje år den 30 april, och är ingen flyttbar helg. Det är då vi sjunger in våren för att städa bort vintern genom att samlas kring valborgsmässoelden, i folkmun också kallad för majbrasa. Traditionen kom till Sverige från Tyskland under medeltiden där den hade börjat etableras under 1400-talet.

Text: Redaktionen
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Valborgsmässoafton har firats i Sverige och Finland sedan åtminstone medeltiden och kommer ursprungligen från det katolska firandet av helgonet Walpurgis i Tyskland. Idag fyller den inte samma funktion utan handlar mer om att fira in våren. Majbrasorna kompletteras ofta med manskörer som sjunger vårsånger.

Valborg är både en tradition och en ritual, två begrepp som överlappar varandra, men ändå inte står för samma sak. Under förkristen tid tände man eldar som skydd mot magiska krafter men också för att skrämma bort rovdjur då man släppte ut sin boskap.

Den kristna traditionen har sin grund hos abbedissan Walpurgis som levde under 700-talet och verkade för att kristna Tyskland. Hon helgonförklarades år 870 och blev sankta Walpurgis, eller sankta Valborg som vi säger i Sverige. Till hennes minne uppstod en kult mot onda krafter. För att skydda sig och skrämma bort häxor började man tända eldar. Traditionen spred sig sedan vidare till andra länder bland annat till Sverige under 1400-talet.

1:a maj ansågs denna dag under förkristen tid vara ”den första sommardagen” då djuren släpptes ut på bete, man såg över sina tillgångar och valde ålderman. Dagen har sedan antiken firats på olika håll i världen till ära för vårens ankomst. Under medeltiden var första maj en kyrklig helgdag ämnad apostlarna Jakob och Filippos. Men det försvann sedan under 1770-talet. 1955 införde katolska kyrkan S:t Josefs dag den 1:a maj, som en dag för att uppmärksamma arbete, med tanken om att Josef var snickare.

I och med industrialismens växte arbetarrörelsen fram och ställde krav på bättre arbetsvillkor. Något som kulminerade i den stora världsomfattande demonstrationen som hölls 1:a maj 1890, huvudkravet gällde ett införande av 8-timmars arbetsdag. Efter det fortsatte arbetarrörelsens kamp för bättre arbetsvillkor och 1:a maj blev arbetarnas manifestationsdag. Dagen blev åter igen en helgdag under 1930-talet, men nu en borgerlig sådan.

Valborgsmässoafton, sista april eller vardagligt valborg, finlandssvenska vappen, är en årlig högtid som inte bara firas i Sverige och Finland utan även i Estland, Lettland, Tjeckien, Slovenien, Tyskland och Åland den 30 april eller 1 maj.


redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS