Vill du delta i intervju om utsatthet inom svensk tvångsvård?

Civil Rights Defenders arbetar tillsammans med NSPH, RSMH, Attention, Shedo, RFS, Skyddsvärnet, Funktionsrätt Sverige och Autism-och Aspergerförbundet för att stärka de mänskliga rättigheterna för personer som tvångsvårdas i Sverige. 

Civil Rights Defenders vill intervjua dig som:

  • nyligen har varit intagen i sluten tvångsvård (LPT, LRV, LVU, LVM) 
  • har fyllt 18 år 
  • och som under vårdtiden upplever att du har utsatts för kränkningar, övergrepp, våld, hot eller annat brott. Det kan ha varit av en annan medintagen eller av personal. 

Varför vill vi intervjua dig? 

Vi vill veta hur du upplevde att händelsen hanterades av personalen och om du fick den information och det stöd du behövde. Vi kommer också fråga om det finns någonting du tycker ska förbättras i hanteringen av kränkningar, övergrepp, våld, hot eller annat brott på låsta institutioner. 

Intervjuerna kommer att sammanfattas i en rapport och användas i Civil Rights Defenders påverkansarbete för att förbättra frihetsberövade brottsoffers tillgång till sina rättigheter. Ingen person som intervjuats i projektet kommer vara möjlig att känna igen. 

Hur går intervjun till? 

Intervjun sker via videolänk, telefon eller på plats som vi kommer överens om. Tolk kan ordnas om det behövs. Intervjun tar ca 90 min med tid för paus om du önskar. Deltagandet är helt frivilligt och intervjun kan avbrytas om och när du vill det. Svaren och informationen från intervjuerna kommer att vara helt anonyma. Som tack för din medverkan får du ett presentkort.

För mer information och anmälan kontakta Emma Moderato:
0707 8484 58 alt. emma.moderato@crd.org eller skriv ett brev till:
Emma Moderato
Civil Rights Defenders
Östgötagatan 90
116 64 Stockholm

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS