Motståndsdagen, Romani Resistance Day 16 maj

Den 16 maj är dagen vi hyllar det motstånd som våra Roma och Sinti- bröder gjorde när de var fängslade i koncentrationslägret Auschwitz Birkenau 1944. Vi minns och hyllar det modiga motstånd de gjorde.

På kvällen den 16 maj 1944 i Auschwitz-Birkenau, omringades området där Romer och Sinti-fångarna fanns av beväpnade SS-vakter. Vakternas avsikt var att samla ihop de närmare 6000 fångarna och skicka dem till gaskammaren. När vakterna närmade sig området, möttes de dock av väpnat motstånd från fångarna.

Fångarna hade tidigare hört att det planerades en “likvidationen” så de hade tillverkat vapen av plåt, trä, rör, stenar och annat materialskrot som de kunde komma över. Överlevande och vittnen till händelsen berättar att motståndet tvingade vakterna till reträtt. Några fångar sköts den natten, men motståndet från Romer och Sinti-fångarna gjorde att man avstod från att genomföra likvidationen i flera månader.

Berättelsen om Romani Resistance Day (Motståndsdagen) den 16 maj är en berättelse som sällan gör sig hörd. Romers och Sintis del i motståndsrörelserna under andra världskriget och betydelsen av romsk organisering för våra samhällens utveckling behöver lyftas fram i ljuset. Den delen av historien får sällan plats i det offentliga rummet.

Det är dörför viktigt att vi hedrar det mod som Romer och Sinti-fångarna visade denna dag. För genom att stå upp mot nazisterna och kämpa trots sitt lidande i lägret lyckades de klara sig ett tag till.  Tyvärr är betydelsen och erkännandet av denna dag och de händelser som dagen minner om knappt kända eller erkända. Detta trots att Europa mer än någonsin behöver öka sina ansträngningar för att göra dagen allmänt känd och erkänd. Just uppmärksamheten kan motverka den alltmer våldsamma retorik och kampen mot Romer och Sinti-folk.

Europa bör överlag öka sina ansträngningar för att göra de Romska och Sinti-folkmorden allmänt kända.

Den 16 maj ska Romer och Sinti-folk inte ses som offer utan framträda med en annan historia, en historia om motstånd, som visar värdighet och mod. Tillsammans är vi starka.

Motståndsdagen, Romani Resistance day, markerar inte bara minnet av den 16 maj utan tjänar också som bevis på att ingen någonsin kan bryta ner ett folk helt och hållet.

OPRE ROMA

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS