18 miljoner mer till arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Var tredje kvinna i EU har någon gång utsatts för sexuellt eller fysiskt våld.

Regeringen ökar stödet till bland annat kommuner och regioner i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelserna ges ett tillskott med 18 miljoner kronor att fördela i utvecklingsmedel. Totalt får länsstyrelserna 46 miljoner kronor att fördela under 2024. Tillskottet syftar till att förstärka det regionala och kommunala arbetet inom det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Källa: regeringen.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

– Den senaste tidens allvarliga händelser där flera kvinnor har dödats genom våld i nära relation på kort tid visar på behovet av att ta ytterligare krafttag mot mäns våld mot kvinnor. Vi kan inte bara stillasittande se på och se sådana här saker hända. Regeringens linje är tydlig: Mäns våld mot kvinnor ska bekämpas med samma kraft som vi bekämpar gängkriminaliteten, säger jämställdhetsminister Paulina Brandberg.  

Genom ändringen tilldelas länsstyrelserna 46 miljoner kronor för 2024 för utvecklingsarbete och samarbete mellan myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhälle för arbete mot mäns våld mot kvinnor, inklusive kommunernas regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel. 

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS