Demokrati

Kulturarv för alla?

Riksantikvarieämbetet sänder seminarieserie om jämställt kulturarv Vem har tillgång till kulturarvet, vem representeras och vem väljer ut vad som ska bevaras för framtiden? Hur kan vi synliggöra och inkludera tidigare marginaliserade samhällsgrupper som nationella minoriteter, […]