Blänkare

Barvalipe Roma Online University

Bavarlipe Roma Online University är en onlineutbildningsplattform där romer och icke-romer kan få tillgång till kunskap om romernas identitet(er), historia(er) och kultur(er) genom en samling högkvalitativa föreläsningar som hålls av ledande romska forskare om ämnen […]

Demokrati

Kulturarv för alla?

Riksantikvarieämbetet sänder seminarieserie om jämställt kulturarv Vem har tillgång till kulturarvet, vem representeras och vem väljer ut vad som ska bevaras för framtiden? Hur kan vi synliggöra och inkludera tidigare marginaliserade samhällsgrupper som nationella minoriteter, […]