25 november är internationella dagen mot våld mot kvinnor

Var tredje kvinna i EU har någon gång utsatts för sexuellt eller fysiskt våld.

Digitalt seminarium dit alla är välkomna.

Situationen för kvinnor i Europa är allvarlig. Var tredje kvinna i EU har någon gång utsatts för sexuellt eller fysiskt våld. Detta utgör en kränkning av de grundläggande rättigheterna som påverkar många kvinnors liv i Sverige, runtom i EU och globalt.

I samband med internationella dagen mot våld mot kvinnor vill vi lägga fokus på kvinnors rättigheter i Europa och hur vi tillsammans kan bekämpa våld mot kvinnor, säger Jenny Tellström, samordnare vid Europa Direkt Skåne Nordväst.

Hur ser situationen ut för kvinnor i Sverige och Europa? Har utsattheten ökat under Coronapandemin? Är en EU-lag möjlig för attstoppa mäns våld mot kvinnor? Och hur går arbetet med att få Istanbulkonventionen att träda i kraft i hela EU?

Under kvällen tar vi oss an dessa frågor och får lyssna till politiker och experter som driver arbetet framåt, säger Jenny Tellström.

Tid och plats:

Onsdagen 25 november, klockan 17:30 – 18:45.

Eventet hittar du här:

Klicka på länken för att se eventet: https://bit.ly/FBvaldmotkvinnor

Talare:

Else-MarieLarsen, Verksamhetschef vid

Helsingborgs kvinnojour

Stina Magnuson Buur, Kvinna till Kvinna,

kontorschef Västra Balkan

Helene Fritzon (S) Europaparlamentariker

Eventet är ett samarbete mellan Europa Direkt Skåne Nordväst, Helsingborg bibliotek och Studieförbundet NBV.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu