5 november Världsdagen för romani-språket.

I dag firas Unescos världsdag för romani-språket. Romani har en lång historia i Sverige och är ett av våra fem nationella minoritetsspråk.

Romani talas i hela världen

Romani (även romani chib, ibland även romanes eller bara romani) är ett språk som finns och talas över hela världen. Språket tillhör den indiska grenen av de indoiranska språken och är alltså ett indoeuropeiskt språk. Språket har delats upp i många dialekter men som har samma grund.

Romanin har talats i Sverige åtminstone sedan 1500-talet när Resandefolket först kom till Sverige, och är sedan år 2000 ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk.

Romani

Språkdagen firades för första gången den 5 november 2009 i Zagreb i Kroatien, på initiativ av den romska organisationen Kali Sara. Året därpå hölls ett symposium om romanin där representanter från många länder deltog. Vid detta tillfälle undertecknades också en deklaration där man uppmanade alla stater att behandla det romanin på samma sätt som andra nationella minoritetsspråk. Samtidigt beslutades att 5 november skulle bli romani språkets dag i hela världen där romer bor.

Den 7 november 2015 antog Unescos generalförsamling det kroatiska förslaget och 5 november utropades officiellt till Världsdagen för romani-språket.

Källa isof.se

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu