Demokrati

NPF – vad är det?

2021 var året när Diskrimineringsombudsmannen (DO) slog fast att det inte är tillåtet att stänga ute en grupp människor från arbeten endast beroende på att de har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (npf). Beslutet gällde Försvarsmakten, men […]