Aino Dahl svarar på frågor om samrådsmöten med romer i Umeå

Regeringskansliets referensgrupp 2023. Originalfoto Romer i Stockholm

Vi på DIKKO ser över samrådsmöten och den representation som sker ute i vårt land för romer. I januari kommer Stockholm stad med sina svar på våra frågor om hur de gör romer delaktiga.

Vet du att de kommer vara ett samråd där du bor, tipsa oss gärna så vi kan skicka över några frågor. Skriv till redaktionen@dikko.nu

Redaktionen
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

På vilket sätt är de romer som arbetar i Umeå delaktiga i framtagandet av samrådet? 

Jag vet inte om dessa romer arbetar i Umeå men vid behov en dialog med kontakter som kommunen har med den romska gruppen.

Hur försäkrar ni er om att det blir ett samråd med delaktighet och reell påverkan och inte ett informationsmöte? 

Beroende på frågan/frågorna finns det en dialog, i vissa fall behövs en bakgrundinformation om sakinnehåll.

Hur försäkrar ni er om att det blir ett samråd där romers inflytande präglar besluten?

Har ej haft sådana beslut, ex när det gäller införandet av förskola på förvaltningsspråken har alla nationella minoriteter blivit inbjudan till den processen.

När samrådet är klart och det har kommit fram kreativa förslag eller lösningar, hur förmedlar ni det som är sagt under samrådet? 

Förmedlar till den romska gruppen? Det skrivs anteckningar från samråden som publiceras på kommunens webb. Där finns också en logg för beslut och hur sådana fäljs upp.

När de beslut eller förslag som romer är delaktiga i under samrådet går från ”ax till limpa” och implementeras i staden, hur kommer delaktigheten, redovisningen och uppföljning av resultatet se ut?

Ex när det gäller arbetet med samrådsprocessen har romer varit delaktiga tillsammans med andra nationella minoriteter. Vi har kommit fram till planeringen av genomförandet som ser ut att bli i september enligt minoriteters och romers önskemål så redovisning och uppföljningen blir senare och beror på vad som kommer fram där och då.

Hur ser staden till att romer är delaktiga i möten, frågor eller åtgärder som berör dem själva? Finns det alltid med representation från romer i de frågor som berör romer?

Att inbjudan går ut brett till alla. Eftersom kommunen inte frågar om hur individen vill beskriva sin tillhörighet/identitet vet vi/kommunen inte alltid om det. Det är lättare om personen berättar ex att hen representerar en förening.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS