Amanda Lind samråder med Sveriges nationella minoriteter

De nationella minoriteternas rättigheter är en prioriterad fråga för regeringen. Under oktober har kultur- och demokratiminister Amanda Lind haft samråd med representanter för de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar för att diskutera regeringens satsningar och det fortsatta arbetet framåt.

Samråd med de nationella minoriteterna sker årligen och syftet är att diskutera aktuella frågeställningar i minoritetspolitiken i en öppen och konstruktiv dialog. Regeringen har i år aviserat flera stora satsningar för att stärka politiken för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken.

Det har varit mycket värdefulla och intressanta möten. De nationella minoriteternas rättigheter är en prioriterad fråga för regeringen och i budgeten för 2022 föreslår vi den största satsningen på de nationella minoritetsspråken på över 10 år. Den historiska satsningen vi gör innebär stora möjligheter för utvecklingen av politiken för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Stora satsningar på nationella minoriteter

För att stärka de nationella minoritetsspråken har regeringen bland annat föreslagit en kraftig förstärkning om 90 miljoner kronor per år 2022–2024. Det innebär möjlighet att ta fram handlingsprogram för bevarande av de nationella minoiritetsspråken samt inrätta språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romani chib, och utveckla det befintliga samiska språkcentrumet. Regeringen förstärker även bidragsgivningen inom kulturpolitiken till nationella minoriteters kultur och satsar på arbetet med att motverka olika former av rasism.

Samtalen under samråden har bland annat handlat om utbildning, organisering, ekonomisk fördelning och inflytande.

Samråden är ett bra tillfälle att berätta om hur regeringen jobbar konkret med frågorna, men det är också ett viktigt tillfälle att fånga upp behov och synpunkter från de olika representanterna. Att få ta del av inspel och perspektiv är en förutsättning för att kunna jobba vidare framåt, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.


Regeringens satsningar på nationella minoriteter

  • Regeringens satsningar på de nationella minoriteterna innefattar bland annat:
  • Regeringen föreslår i budget för 2022 en satsning på 90 miljoner kronor årligen för förstärkning av arbetet för nationella minoriteter och de nationella minoritetsspråken. I denna satsning ingår handlingsprogram och språkcentrum för bevarandet av de nationella minoritetsspråken. Det ingår även förstärkning av uppföljningsmyndigheterna Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget, samt förstärkt organisationsstöd till organisationer som företräder nationella minoriteter.
  • Permanent finansiering för genomförandet av strategin för romsk inkludering.
  • Förstärkning av bidragsgivning inom kulturpolitiken till nationella minoriteters kultur inom ramen för de återstartsmedel som finns tillgängliga under 2022.
  • Förstärkning av elevers undervisning i nationella minoritetsspråk. Regeringen stärker tillgången till elevers undervisning i nationella minoritetsspråk med 26,5 miljoner kronor per år. Regeringen avser att ge Skolverket i uppdrag att samordna undervisningen i nationella minoritetsspråk för ökad tillgång till undervisning i minoritetsspråk. Dessutom är det regeringens avsikt att Skolverket ska stödja framtagandet av läromedel i nationella minoritetsspråk.

Källa: Regeringens hemsida

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS