Amnesty på MR-dagarna i Helsingborg 2023

Foto Evelina Rönnbäck

Den 23–25 november medverkar Amnesty International Sverige på Mänskliga Rättighetsdagarna. MR-dagarna är Nordens största forum för debatt och samtal om mänskliga rättigheter, som Amnesty medarrangerar och som i år hålls i Helsingborg. Där bjuder vi in till panelsamtal, seminarier och workshops om mänskliga rättigheter på årets tema Rätten till utbildning och arbete.

Källa: TT

Seminarier och panelsamtal som Amnesty International Sverige arrangerar:

Hur bör FN:s globala ramverk användas för att säkerställa migrantarbetares rätt till utbildning och arbete? 
FN:s konvention om migrantarbetare och deras familjers rättigheter tillförsäkrar vissa rättigheter till både irreguljära och reguljära migranter men har inte ratificerats av något EU-land. FN:s globala ramverk för säker, ordnad och reguljär migration antogs av FN:s generalförsamling 2018 efter att över 160 länder hade givit sitt godkännande till ramverket. Men vad har hänt sedan dess? Har det tillkommit några förbättrade och ordande reguljära migrationsvägar? Har skyddet för migrerande kvinnor och barn och respekten för deras mänskliga rättigheter stärkts? Kommer migrantarbetarkonventionen någonsin att ratificeras av EU:s medlemsstater? Och hur kan överenskommelserna leda till förbättringar i rätten till utbildning och arbete?  
Tid: Torsdag 23 november 2023 kl 13:30 – 14:30 
Moderator: Madelaine Seidlitz, Amnesty International Sverige 
Paneldeltagare: Lisa Pelling, chef för tankesmedjan Arena Idé; Elinor Torp, författare och journalist

Våldets, fattigdomens och ojämlikhetens konsekvenser på barn och ungas utbildning
Under 2022 sköts 61 personer till döds i Sverige. Det är mer än tidigare år. Många av de som utsätts för våldet är barn under 18 år, liksom många av gärningspersonerna. Samtidigt går fler barn i Sverige hungriga. I detta samtal fokuserar vi på skolans roll i den ojämlika samhällsutvecklingen. Hur kan skolan jobba mer förebyggande och samtidigt hantera trauma och oro när det uppstår? Vilka resurser finns för att skapa trygghet i skolan idag? Och är den beroende av eldsjälarna? 
Tid: Torsdag 23 november 2023 kl 16:30 – 17:30 
Moderator: Agneta Kahn, Amnesty International Sverige 
Paneldeltagare: Nicolas Lunabbas, ungdomsledare och författare; Sakariya Hirsi, initiativtagare till Kollektiv sorg; Iraj Shirkhani, lärare 

“Angiverilagen” – så påverkas lärarkåren och elevernas trygghet 
Trots massiv kritik väljer Tidöpartierna att gå vidare med ett lagförslag om anmälningsplikt mot papperslösa som nu ska utredas. Den så kallade angiverilagen innebär att skolpersonal, samt medarbetare inom myndigheter, sjukvård och socialtjänst, skulle tvingas ange människor som de egentligen har i uppgift att hjälpa och stötta. Vilka blir konsekvenserna om ett papperslöst barn riskerar att rapporteras till polisen om hen går till skolan? Hur kommer detta påverka människors rätt till utbildning och vård? Och hur påverkas lärarnas arbetssituation, och elevernas trygghet? Och vad kan göras för att en angiverilag inte ska se dagens ljus?   
Tid: Fredag 24 november 2023 kl 12:00 – 12:30 
Moderator: Madelaine Seidlitz, Amnesty International Sverige 
Paneldeltagare: Veronique El Radaf, lärare

Hela programmet för MR-dagarna finns här

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS