Angiverilagen skapar ett angiverisamhälle

Enligt uppgifter till TT är regeringen och Sverigedemokraterna nu klara med direktiven till den utredning som ska ta fram förslaget om en plikt för offentligt anställda att ange papperslösa. Ett förslag som får kritik från många offentligt anställda.

Text: Britt-Inger Hedström Lundqvist E-post: britt-inger@dikko.nu

Anmälningsplikten ska i första hand gälla alla offentligt anställda. Syftet med den nya lagen anses angripa det så kallade skuggsamhället som finns i vårt land. Men det som händer är att om det här förslaget går i genom så lägger vi grunden för ett angiverisamhälle.

Angiverilagen skulle innebära att personal inom skola, sjukvård och socialtjänst med mera ska vara skyldiga att rapportera till polisen och Migrationsverket när de kommer i kontakt med människor som vistas i Sverige utan tillstånd. Men det innebär också att man måste förändra i tystnadsplikten och att anmälningsplikten står över den tystnadsplikt som varit så viktig för Sverige. Kommer den generella tystnadsplikten skrotas nu, eller kommer man skriva om tystnadsplikten så att den endast ska gälla vissa områden?

TT skriver att Tidöpartierna dessutom överväger att skapa konsekvenser för myndigheter och kommuner som inte följer reglerna. Inte nog med att det kommer införas en angiverilag som ska vara överordnad tystnadsplikten utan nu ska man dessutom straffas om man inte uppfyller lagen. Det känns som vi hört den här retoriken förut.

Förslaget om konsekvenser ska nu utredas, och i direktiven till utredaren finns enligt TT varken lärare eller vårdpersonal undantagna.

Berörda fackförbund är oroliga för konsekvenserna och hur det kommer bli för deras medlemmar. Flera lärare förespråkar civil olydnad och Lärarnas yrkesetiska råd har tidigare uttalat sig om Tidöförslaget.

”Om förslaget skulle bli verklighet kan det leda till så allvarliga yrkesetiska problem för lärare att vår slutsats blir att en sådan situation sannolikt skulle innebära att civil olydnad blir den enda rimliga utvägen”. Källa: Lärarnas yrkesetiska råds webbsida.

Regeringen har redan tidigare stramat upp migrationspolitiken vilket har inneburit att många fler kommer få avslag och hamna i en situation som papperslösa. Deras situation, om angiverilagen går igenom, kommer bli att de varken kan utvisas eller får stanna och dessutom kommer de inte kunna lita på någon myndighetsperson. Människor kommer bli kvar i Sverige utanför systemet och med mer eller mindre helt utan rättigheter. Detta innebär att man befolkar skuggsamhället med ytterligare personer. Man kan vidare fråga sig om det verkligen är rättssäkert att fortsätta ge utvisningsbeslut som redan från början inte går att verkställa. Beslut som i stället resulterar i att människor lever i ett papperslöst limbo år ut och år in och dessutom i ett skuggsamhälle som befolkas av allt fler.

Sverige har historiskt sett varit ett land som inte bara har tagit emot invandrare utan också förlorat människor till utvandring. Exempel på det är de utvandrade svenskarna som flyttade till Amerika under nödåren i Sverige. Men numera är invandringen högre än utvandringen. Vi har också i detta sammanhang skapat en massa nya ord för att kategorisera dessa människor. Det har varit arbetskraftinvandring, flyktingar, invandrare, nysvenskar, blattar, svartskallar, tiggare, papperslösa med mera och alla dessa ord är laddade med olika värderingar. Men det är inte bara ord som skapats utan även lagar för att komma till bukt med ”problemet”.

På 1600-talet finns det till exempel författningar som riktades mot Resande eller Romer. En sådan var ”Placat om tartarnas fördrifvande af landet” från den 28 juli år 1637 och en annan ”Placat att fördrifwa utur Rijket alle Tartare och Zigeuner” från den 14 maj 1662. De kringresande ”tattarna” och ”zigenarna” uppmanades att bosätta sig eller lämna landet inom en viss tid. De som stannade kvar och fortsatte resa runt i landet riskerade att mista livet.

Under 1900-talets första hälft händer det en del i landet och världen. Sveriges befinner sig i ekonomisk kris, det är två världskrig och dessutom inrättandes ett rasbiologiskt institut. Staten genomförde olika inventeringar på landets ”tattare” och ”zigenare” i omgångar och sammanställde resultaten i separata register. Idag kan man läsa i de olika registren att angiveriet var vanligt. Min familj, som finns med i ett ”tattarregister” angavs av en lärare och en sågverksägare.

”Tattarna” bestod då av cirka 95 procent av den Resande och Romska populationen. Först och främst fokuserade därför staten på den så kallade ”tattarplågan”. Åtgärder som riktas mot de vuxna ”tattarna” är tvångssterilisering och ett systematiskt tvångsomhändertagande av barnen som blir omplacerade i vanliga svenska familjer och på barnhem för att omprogrammeras.

Nu i vårt samtida Sverige finns i stället Tidöförslagen och nu, om förslaget går igenom, en angiverilag. Det kommer kallas för anmälningsplikt och är tänkt att tvinga offentligt anställda att ange papperslösa till Migrationsverket och polisen. Regeringen har också beslutat att gå vidare med förslaget där inga yrkesgrupper ska ­undantas. I stället ska man under­söka om personal som bryter mot reglerna ska kunna straffa. Tystnadsplikt och etik kommer i det nya Sverige kastas över axeln tillsammans med medmänskligheten.

Förslaget om angiveri gör det inte enklare att verkställa utvisningsbesluten. Det kommer snarare att fördjupa och öka på det skuggsamhälle som Tidöavtalet, regeringen och Sverigedemokraterna menar att de vill bekämpa. För mig känns det som vårt samhälle är i en utförsbacke som såpas med olika åtgärder för att få fart mot ett samhälle som vi kanske egentligen inte förstår eller vill ha. Vi får hoppas att farten inte blir så hög att fartblindheten inträffar för då vet vi inte vilka nästa åtgärder riktar sig mot.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS