Rapport ”Unnatural Disaster: Environmental Racism and Europe’s Roma”

Över hela Europa lever hela samhällen av romer i djup fattigdom. Många tvingas bo i nära anslutning till soptippar eller giftiga platser. De är ofta åtskilda från resten av samhället, bor i slumkvarter eller improviserade läger och förvägras rutinmässigt samma tillgång till rent vatten och sanitet.

På romernas internationella dag publicerade Civil Righet Defenders sin senaste rapport ”Unnatural Disaster: Environmental Racism and Europe’s Roma”. Rapporten belyser de orättvisor som det romska samhället möter i Europa.

Trots att de är den största etniska minoriteten i Europa är romerna ofta marginaliserade och diskriminerade. Vår rapport belyser hur denna diskriminering även innefattar bostad och miljö, där många romska samhällen lever i områden som har höga nivåer av föroreningar och miljöförstöring.

Många exempel på detta har uppdagats genom omfattande forskning, till exempel den oproportionerligt stora andelen placeringen av anläggningar för farligt avfall i romska stadsdelar, brist på tillgång till rent vatten och många andra kränkningar av mänskliga rättigheter.

Rapporten är ett resultat av förra årets Western Balkans Roma Summit i Prishtina, Kosovo i november.

Civil Rights Defenders har länge arbetat med att stötta arbetet för romers rättigheter. Vi är stolta över att vara bland de första organisationerna i Europa som diskuterar och presenterar mer kring de här utmaningarna som det romska samhället står inför.

Rapporten är en uppmaning till handling för såväl politiker som individer för att ta itu med de systemiska orättvisor som romerna möter. Vi måste arbeta tillsammans för att skapa en rättvis och hållbar miljöpolitik som prioriterar hälsa och välbefinnande för alla samhällen, inklusive de som historiskt sett har marginaliserats.

Läs rapporten

Klicka här för att läsa rapporten (in English).

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS