Den danska Romska strategin är okonkret och oambitiös

Human Rights DK / Rasmus Brygger

Danmark har förbundit sig att arbeta för likabehandling av romer. Men den danska strategin är framför allt att Danmark inte har någon strategi, menar Institutet för mänskliga rättigheter.

Källa: information.dk

Den danska Romska strategin lever inte upp till EU:s minimiskyldigheter och är ”bland de mest okonkreta och oambitiösa romska strategierna i EU”, är slutsatsen från Institutet för mänskliga rättigheter (IMR) i den nya analys av Danmarks behandling av romerna som gjorts. Romerna är den största etniska minoriteten i Europa och en av de mest marginaliserade.

Institutets slutsats bygger på en genomgång som EU-kommissionen har gjort av de olika medlemsländernas romska strategier. Här intar Danmarks strategi en bottenposition tillsammans med tre andra EU-länder, eftersom den inte innehåller ett enda nationellt mål. Den danska strategin är också bristfällig genom att den endast i begränsad omfattning uppfyller EU:s minimikrav i förhållande till likabehandling av Romer. Det är Danmark och fem andra medlemsländer som endast uppfyller minimikraven. Men Danmark är det enda landet som ligger i botten på båda parametrarna.

Problemet med den danska strategin, enligt Rasmus Brygger, som är analytisk projektledare på IMR, är att den varken innehåller mål för vad man vill förbättra, eller en uppföljning av hur det går för Romerna i Danmark. Det har inte initierats några konkreta initiativ som kan öka Romernas integration eller delaktighet i Danmark. Och Romerna inte har varit delaktiga i processen, påpekar han.

”Det är problematiskt eftersom romerna är en av de mest förbisedda och marginaliserade minoriteterna i Europa. EU-domstolen har flera gånger slagit fast att Romer är utsatta för marginalisering och diskriminering, säger Rasmus Brygger.

Det är ingen som vet med säkerhet hur många Romer som vistas i Danmark. Europarådet uppskattade 2012 att det fanns cirka 5 500 romer i Danmark – och det danska institutet för internationella studier uppskattade några år senare att antalet kunde vara uppe i 10 000.

Från 2021 har Romernas utsatta ställning fått EU att öka kraven på medlemsländerna att öka Romernas jämlikhet, inkludering och delaktighet. I början av detta år gjorde därför EU-kommissionen en översyn av medlemsländernas strategier. I granskningen konstateras bland annat att den danska Romska strategin ”oftast avser mainstreampolitik och insatser riktade till medborgare med uppehållstillstånd och personer med utländsk bakgrund”, och att det saknas specifik information om och mål för Romerna.

Rasmus Brygger menar att:

”För att uttrycka det lite rakt så har Danmark en strategi som mest säger att vi inte har någon strategi. Och i kommissionens granskning finns det inga andra länder som både ligger i botten vad gäller konkreta mål och minimiskyldigheter i förhållande till Romerna.”

Läs hela den danska artikeln HÄR

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS