Ansvarig politiker vill se granskning av Romano Center i Väst

Björn Jedvert (L) , ordförande i Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice Foto: PRESSBILD | Bilden till höger: Tjänsteperson med RCV:s T-shirt under demonstrationen i Göteborg Foto: FACEBOOK

I en granskning som Göteborgs-Posten publicerade i onsdags berättas det om hur Feministiskt initiativs Soraya Post delat en video från en demonstration i Stockholm som legitimerar romska rättegångar. Nu kan DIKKO berätta att hon även har deltagit i en liknande manifestation i Göteborg tillsammans med sina kollegor från Romano Center i Väst.

– När man arbetar för Göteborgs stad har man rätt i att vara med i olika organisationer, men samtidigt så får förvaltningen undersöka om det i detta sammanhang har skett en förtroendeskada, säger Björn Jedvert (L), ordförande för Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice.

Det var under lördagen den 27 augusti som det organiserades en demonstration på Frihamnsdagarna av den romska föreningen Trajosko Drom. Bland de elva personerna som deltog i manifestationen fanns även styrelseledamöter från föreningen Fusion samt tre anställda från Romano Center i Väst, en kommunal verksamhet vars uppgift är att arbeta med romsk inkludering.

Romska kvinnor demonstrerar i Göteborg

“Bravo tjejer! Stå på er!”

Två av tjänstepersonerna ägnade sig åt att livesända manifestationen på sociala medier.

I en av videorna går det att se hur Soraya Post (Fi), som även hon arbetar på Romano Center, pratar med demonstranterna och gestikulerar med breda handrörelser och uppmanar demonstranterna att gå runt hela området. Under demonstrationen ropar Soraya Post “bravo tjejer! Stå på er!”. Efter demonstrationen delar hon de två videor som hennes kollegor sänt på sociala medier, med “bravo” och applåderande emoji-figurer som kommentar.

Kallar det misstänkta mordet för ”olycka”

Marceka Kovacsova är ordförande för Trajosko Drom och är en av huvudarrangörerna bakom demonstrationen i Göteborg. Hon kallar i en intervju för P4 Göteborg det misstänkta mordet på Hisingen i början av augusti – som åklagaren tror är hedersrelaterat – för ”olycka”.

När Sveriges radios reporter frågar Marcela Kovacsova om vad hon hoppas på med demonstrationen, svarar Marcela Kovacsova att hon vill att “flera ser att det är inte så att romerna har ett parallell system eller att romerna gör på ett visst sätt”. I Trajosko Droms uttalanden refereras det till romani kris som “en slags romsk skiljenämnd”.

Undersöka om det har skett en förtroendeskada

Björn Jedvert (L), ordförande för Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice säger till DIKKO att han inte vet vad demonstrationen gick ut på. Men menar att det kan finnas anledning för förvaltningen att undersöka det som hände under demonstrationen på Frihamsdagarna och Romano Center i Västs delaktighet.

Björn Jedvert menar att: man som anställd för Göteborg stad har yttrandefrihet och alla andra demokratiska rättigheter. Samtidigt får man i sitt arbete inte skada förtroendet för Göteborg stad.

– När man arbetar för Göteborgs stad har man rätt i att vara med i olika organisationer, men samtidigt så får förvaltningen undersöka om det i detta sammanhang har skett en förtroendeskada.
Björn Jedvert understryker att Romano Centers viktigaste uppgift är att värna om romsk inkludering och skapa förtroende för majoritetssamhället.

Hur tror du att arbetet för romsk inkludering går ihop med propaganda för romska rättegångar?

– Jag har haft kontakt med Romano Center och romerna är en starkt utsatt grupp. Det är på sätt och vis ett pågående förtryck mot romer och många romer som jobbar på Romano Center känner inte igen sig i detta med romani kris.

Får man som anställd på något sätt vara delaktig i romani kris?

– Jag känner till för lite kring romani kris så jag kan inte yttra mig om det.

Björn Jedvert säger att: det är klart och tydligt att vi bara ska ha ett rättssystem i Sverige, och det är det offentliga rättssystemet. Men han säger samtidigt att han inte vet om romani kris kan klassas som ett parallellt rättssystem.

– Men om det kan klassas som ett parallellt rättssystem så måste man undersöka om det har skett en förtroendeskada.

Det är flera politiker som har uttryckt att de vill kartlägga och förbjuda dessa “parallella rättegångar”, som de uttrycker det. Vad anser du som politiker i den här frågan?

– Jag tycker att det ska utredas. På samma sätt som jag tycker, givet att de uppgifterna du säger är korrekta, att det ska utredas om det har skett en förtroendeskada för Göteborg Stad, säger Björn Jedvert.
Björn Jedvert kommer nu ta en diskussion i Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice och med förvaltningsledningen om att utreda om det skett en förtroendeskada när Romano Center i Väst var delaktiga i demonstrationen under Frihamsdagarna.

Paul Dandos, frilansreporter och researcher
paul.dandos@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS