Nordiska museet bör återlämna hårproverna från Finland

Wikimedia

På Nordiska museet finns det 64 hårprover. Det kanske inte låter underligt. Ett museum kan ju tänkas ha både det ena och det andra. Vad som är intressant med dessa hårprover är att de lämnades till museet av Gustaf Retzius.

Retzius är en person som inte behöver få särskilt mycket presentation vid det här laget. Som en av medlemmarna i kommittén för återlämnande av finska kvarlevor har jag ofta behövt nämna hans namn oftare än jag velat. Om ingen minns det så är de kvarlevor jag och mina vänner i kommittén har krävt att Karolinska institutet ska lämna tillbaka från Retzius resa i Finland 1873.

Retzius gjorde sin resa till Finland för att bevisa att finnarna var en främmande ras. För att göra det mätte han skallar, grävde upp mänskliga kvarlevor och gjorde etnografiska undersökningar på landsbygden. Mycket av detta resulterade i diverse artiklar och böcker av Retzius. Kvarlevorna hamnade på Karolinska.

Men några saker lämnade Retzius över till Nordiska museet. Det framgår i en skrift av Gustaf Retzius vid namn Finland i Nordiska museet från 1881. I den skriften finns det en förteckning av föremål ”tillhörande den finska befolkningen”. Särskilt kategorin ”folkets utseende” innefattar några intressanta föremål.

Bland de föremål som Retzius bidragit med finns ett antal fotografier av ansiktstyp ”företrädesvis från Tavastland och Karelen” och ”ett antal avbildningar av kranier”. Men det är inte allt.

Här finns också ett ”kranium från pälkänä gamla kyrka i Tavastland, uppgrävda ur jorden inom dess murar och hemförde af professor Christian. Lovén, professor G. Retzius och doktor E. Nordenson 1873”. Sen har vi också ”64 st hårprof af tavastlänningar och karelare (32 tavastländska och 32 karelska), samlade af professor G. Retzius och doktor E. Nordenson under deras resa i Finland 1873”.

Eftersom vi i kommittén drivit frågan om kvarlevorna hos Karolinska sedan en längre tid, så är jag lite konfunderad över varför inte Nordiska museet har öppnat upp om detta. Hela processen med Karolinska har ju trots allt synts väl i medierna.

En av kommitténs medlemmar skickade ett mejl till Nordiska museet om de föremål och kvarlevor i samlingarna som museet fått från Retzius. Vår medlem informerade museet om kommitténs verksamhet sedan 2018 och att föremålen som Retzius lämnat på museet har kommit till kommitténs kännedom. Vi begärde att museet återlämnar föremålen, fotona och kvarlevorna.

Någon vecka senare fick kommittén ett svar från Nordiska museet. ”Vi håller med om att det är en viktig fråga och noterar de synpunkter som ni för fram”, skriver museet i sitt svar.

”Vi behöver själva titta närmare på det här”, fortsätter museets mejl, ”och återkommer med mera besked när vi haft möjlighet att göra det.”

Men vad är det museet behöver titta närmare på? Är det inte allvarligt nog att det finns 64 hårprover, ett antal avbildningar av kranier, möjligtvis ett kranium från Pälkänä kyrka och ett antal fotografier av ”ansiktstyper” som Retzius gett till museet? Som dessutom kategoriseras under ”folkets utseende”!

Visst, utifrån den skrift som Retzius gav ut i samband med att föremålen överlämnades till Nordiska museet återfinns också fler föremål: kläder, armborst, knivar, lås, koppar, mortlar, elddon, mangelbräden, korgar, tobakspipor och musikinstrument. Antagligen kommer föremålen från Retzius resa i Finland.

Den stora frågan är hur museet kommer att reagera på kommitténs krav på att återlämna de föremål som jag valt att nämna här. Historien bakom deras tillkomst tillhör ett jobbigt kapitel i den svenska historien. Det blir tydligt när man tittar på hur Karolinska reagerat på våra krav att de ska återlämna kvarlevorna som de har i sitt förvar. Därför måste vi också ställa krav på Nordiska museet.

Det enda som ska grävas upp framöver är historien. Inte människor.

Stellan Beckman
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS