Bokmäs­san 23–26 septem­ber – Nationella minoritetsspråk i fokus, Sápmi på film och TV, Allmän rösträtt

Bokmässan i Göteborg är i år en hybridmässa med bokförsäljning och studiosamtal på Svenska Mässan som direktsänds digitalt via Bokmässan Play. KB deltar med program på Forskartorget och Biblioteksscenen.

Nationella minoritetsspråk i fokus – så vill jag mötas av mitt språk!

Tid: Torsdag 23 september, 13.00–13.20
Delta: Länk till samtalet

Nu skapar vi resursbibliotek – de nationella minoriteternas bibliotek! Ett samtal om folkbiblioteken och bibliotekslagens skrivning ”ägna särskild uppmärksamhet” till de nationella minoriteterna. En nationell satsning på de nationella minoritetsspråken – finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Medverkande

Domino Kai, kulturproducent och sakkunnig kring nationella minoriteter (romani chib)
Lea Simma, arbetar på Tjállegoahte – författarcentrum Sápmi med att främja samisk litteratur. Verksam som översättare (nordsamiska)
Elisabet Rundqvist, Kungliga biblioteket

Sápmi på film och TV

Tid: Lördag 25 september, 10.30–11.00
Delta: Länk till samtalet

Trots de rörliga bildernas betydelse under 1900-talet saknas mer omfattande kunskap om de filmer och TV-program som skildrar samerna och samisk kultur. Projektet ”Samisk audiovisuell samling” åtgärdar detta, bl.a. genom kollektionen Sápmi på film och TV i Svensk mediedatabas hos Kungliga biblioteket. Projektet presenteras och diskuteras, bland annat utifrån etiska frågeställningar.

Medverkande

Lars Ilshammar, fil. dr i historia och biträdande riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket
Ragnhild Nilsson, doktorand, statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
Mats Rohdin, fil. dr i filmvetenskap, Kungliga biblioteket

Allmän rösträtt? Om rösträttshinder efter 1921

Tid: Söndag 26 september, 10.45–11.00
Delta: Länk till samtalet

År 2018–2021 firas att den allmänna och lika rösträtten fyller hundra år. Men hur allmän blev egentligen rösträtten? En rad så kallade rösträttsstreck kvarstod efter 1921. Bland de skäl som länge kunde frånta vuxna medborgare rätten att rösta fanns straffpåföljd, olika ekonomiska svårigheter och omyndigförklaring. Det har också funnits praktiska begränsningar, som bland annat hindrat etniska minoriteter som romer, resande och samer från att rösta.

Medverkande

Annika Berg, docent i idéhistoria vid Stockholms universitet
Martin Ericsson, docent i historia vid Lunds universitet
Andreas Hedberg, Kungliga biblioteket

Se hela Bokmässans program på evenemangets webbplats.