Demokrati

Demokrati| När fick romer rösträtt?

Den som googlar ”rösträtt för romer” får ofta svaret 1959. Men det svaret är fel. Ett antal historiker samlades för att ta reda på varför. Det är inte så konstigt att det finns ett intresse […]

Demokrati

Kultur| De resande och rösträtten

Det har talats om att romanifolket resande, en av de grupper som ingår i den nationella minoriteten romer, kan ha haft svårare än andra att använda sig av den rösträtt som de liksom övriga medborgare […]