Kultur

Kultur| Försörjningen förr och nu

Försörjningen (Kapitlet är taget ur boken Dinglarens väg – Vorsnos drom) Flera forskare tar upp att resande ofta tog på sig de yrken som bönderna inte ville befatta sig med, vilket i sin tur kan ha förstärkt de fördomarna som fanns mot resande, eftersom […]

Insändare

Insändare| Vi köpte och sålde buxbom

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning. Jag bodde i Skåne i slutet på 60- talet. Där jobbade jag ihop med min […]

Kultur

Kultur|”People who Roam”

Författare till dikten heter Shane Mcneil, han är från the state of Maryland in the United States och tillhör de romani folks som bor där. Shane Mcneil är en av de personer som vill knyta […]

Kultur

Kultur/språket| Björnen Pino pratar romani

Filmen om björnen Pino och hans äventyr finns på Svensk romani, Arli, samt Kaale, och är en satsning som UR har gjort för att stärka språket hos olika varianterna av romani chib. Romani chib är ett av Sveriges officiella minoritetsspråk och har […]

No Picture
Kultur

Kultur| Tack fågel

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning. Jag bor i ”orten” Här är vi många nationaliteter som samsas… och för all del […]

No Picture
Kultur

Kultur| Den enfaldige mördaren

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning. En gång i tiden var jag gift. Lite drygt fyra år, faktiskt. Detta korta, men […]

Kultur

Kultur| Minoriteten Romer

Det är ytterst lite forskat kring minoriteten romer. Det finns många teorier om ursprunget av de fem olika grupperna och den här texten tar upp några av teorierna. Idag har forskare kommit fram till att […]

No Picture
Kultur

#Kultur| Utställningar och tv-program

Runt om i Sverige finns det utställningar som handlar om resande och romer. Några är fasta installationer och andra är vandringsutställningar. Det har också börjat göras information om minoriteten romer, UR har t.ex.. gjort en […]

Kultur

#Kultur| Lekplatsen

Lillemor Holmlund är en poet och pensionär som skriver poesi om vardagshändelser och berättelser om tomtar och oknytt. På lekplatsenMed en knuten näve stod hon där rak i ryggenÖgonen som brann under luggen höjdesmot den […]