Region Gävleborg synliggör ett urval av kulturutbud kopplat till Sveriges nationella minoriteter

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) är kommunerna, regionerna och andra myndigheter skyldiga att skydda minoriteternas språk och kultur.

Region Gävleborg synliggör varje kvartal ett urval av kulturutbud kopplat till Sveriges nationella minoriteter i Gävleborg.

urvalet juni-augusti 2023 kan du ta del av ett rikt utbud med poddavsnitt, konserter, föreställningar, filmer, utställningar och rapporter m.m.

Missa inte till exempel utdrag ur publikationen ”Urmekanismer” med fokus på tematiska uppdrag kopplade till Sveriges nationella minoriteter:
 
· Christopher Andersson Bång, musiker med särskilt fokus på världsmusik, arbetade bland annat med judisk musik och dess traditioner

· Pia Raattamaa Visén, språkforskare och författare, arbetade med ett romanprojekt om identitetsblivande i gränslanden mellan de tornedalska, samiska och svenska språken och kulturerna i de revor i tillvaron som skapas i minoritetskulturens relation till majoritetssamhället

· Skottes Musikteater samarbetade med den tornedalska författaren Majvor Mäki Sjöberg för att tolka och tonsätta hennes dikter

· Sandra Englund, konstnär/filmare, engagerad för romers rättigheter, utforskade identitetsskapande processer relaterade till sin egen resande släkt och dess fotografiska material
 
Under detta kvartal uppmärksammar vi följande dagar i sociala medier:
 
· 15 juli – Tornedalingarnas dag
· 2 augusti – Europeiska minnesdagen för Förintelsen av romer

Sprid gärna detta i ditt nätverk!

Mer information om Sveriges nationella minoriteters kultur och nationella minoritetsspråk finns på www.regiongavleborg.se/minoritet

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS