Chans att påverka arbetet för mänskliga rättigheter i Sverige

Fredrik Malmberg, direktör för Institutet för mänskliga rättigheter. – Målet är att rådet ska ha en stark förankring i civilsamhället. Foto Elliot Elliot

Nu finns chans att vara med och påverka arbetet för mänskliga rättigheter i Sverige. Institutet för mänskliga rättigheter söker efter personer som vill sitta med i det rådgivande organ som ska tillsättas under 2023.

– Alla är välkomna att nominera personer till rådet. Institutets målsättning är att ha en stark förankring i det civila samhället och andra aktörers praktiska arbete för mänskliga rättigheter i Sverige. Vi strävar efter att få en så bred representation som möjligt, säger direktör Fredrik Malmberg.

Enligt lag ska det finnas ett rådgivande organ för Institutet för mänskliga rättigheter. Rådet för de mänskliga rättigheterna ska tillföra institutet kunskaper och erfarenheter från det civila samhällets och andra aktörers arbete med mänskliga rättigheter. Rådet ska även lämna förslag till regeringen på ledamöter till institutets styrelse.

Rådet får en viktig roll i att ge råd och stöd i institutets strategiska inriktning, omvärldsanalys, prioritering av rättighetsområden och undersökningar samt för att skapa former för dialog och samverkan med det civila samhället och andra aktörer.

I januari bjöd institutet in till öppet möte om hur rådet ska arbeta. Institutet har också haft flera samtal med civilsamhällsorganisationer, med andra myndigheter och med nationella mänskliga rättighetsinstitutioner i andra länder som har erfarenhet av rådgivande organ. Styrelsen har nu beslutat om formerna för rådet, bland annat nomineringsprocessen som inleds i februari.

– Vi är mycket tacksamma för alla inspel vi har fått om rådets utformning. För oss är det också angeläget att rådet kan känna oberoende i sitt viktiga uppdrag, vilket bland annat har påverkat styrelsens beslut om att rådet ska kunna välja sin egen ordförande och vice ordförande, säger styrelseordförande Elisabeth Rynning.

Förutom beslutet om rådet vill styrelsen även undersöka andra sätt att samverka och kommunicera med civilsamhället och andra aktörer. En av rådets viktigaste roller blir att ge råd och stöd i hur sådan samverkan och dialog bäst ska utformas. 

– Institutet behöver ha öppna dörrar mot omvärlden i allt vi gör. När vi genomför våra undersökningar och rapporter kommer vi ständigt att behöva ha samtal med de grupper som berörs och de organisationer som sitter på djupast kunskap och erfarenhet, säger Fredrik Malmberg.

Utlysningen för att nominera ledamöter för institutets råd är öppen fram till den 28 april. Styrelsen väljer ledamöter till rådet senast den 13 juni 2023 och rådets första möte hålls den 14 september.

Så här nominerar du:

  • Ange namn och kontaktinformation till en representant för en organisation eller en enskild person som du föreslår som ledamot i rådet.
  • Ge en kort motivering till varför den som nomineras skulle vara lämplig som ledamot i rådet. Motiveringen kan vara i skrift eller bifogas som ljud- eller videofil.
  • Mejla ditt förslag på kandidat till registrator@mrinstitutet.se och ange ”Nominering till rådet” i ämnesraden.

Mer information om utlysningen mrinstitutet.se

FAKTA/Rådet för mänskliga rättigheter

Rådet ska ha minst femton och högst tjugo ledamöter som utses med mandatperioder om två eller tre år. Ledamöterna kan vara både företrädare för organisationer och enskilda.

  • Institutet söker efter personer med erfarenhet av att arbeta med frågor om mänskliga rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, urfolks rättigheter, minoriteters rättigheter, och/eller icke-diskriminering i Sverige.
  • Minst två ledamöter i rådet ska komma från organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning, företrädesvis ledamöter med egna erfarenheter av funktionsnedsättning.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS