Civil Rights Defenders lanserar Säkerhetsjouren för svenska opinionsbildare

Hot och hat mot oberoende opinionsbildare är utbrett i Sverige. Det visar rapporten ”När samhället tystnar” som släpptes av Civil Rights Defenders 2019. Idag lanserar organisationen en säkerhetsjour för att stötta de journalister, aktivister och andra samhällsdebattörer som drabbas. Målet är att undvika att viktiga röster i samhället censurerar sig eller tystnar helt.

Vardagsrasismen tar över vår vardag

Att opinionsbildare och människorättsförsvarare hotas och hatas till tystnad är något vi känner väl till från vårt arbete med människorättsförsvarare i länder där respekten för mänskliga rättigheter är som sämst. Att liknande metoder används i Sverige är oroväckande. Det fria ordet och möjligheten att granska är grundbultar i ett demokratiskt samhälle, säger Marcin de Kaminski, chef för Civil Rights Defenders arbete med säkerhet och innovation.

Säkerhetsjouren är en kostnadsfri stödfunktion för journalister, aktivister och andra opinionsbildare i Sverige som saknar resurser för sitt eget säkerhetsförebyggande arbete. Alla oberoende yttrandefrihetsaktörer i Sverige med koppling till rättighetsfrågor kan söka stöd genom att kontakta jouren. Civil Rights Defenders kartlägger då risker mot personens verksamhet, liv eller hälsa. Därpå formulerar vi en plan om stöd kring exempelvis riskhantering, de-eskalering av hotfulla personer eller säkerhetsrelaterad juridik, och kan även hänvisa till andra tillgängliga resurser om behovet finns.

Hatbrottsmotiv bakom var femte brott

Vi på Civil Rights Defenders har arbetat med säkerhetstöd till utsatta journalister, opinionsbildare och människorättsförsvarare i repressiva länder i många år. Målet med Säkerhetsjouren är att vi ska använda den erfarenheten till att hjälpa viktiga samhällsaktörer som utsätts för olika former av drev och hatkampanjer i Sverige, säger Marcin de Kaminski.

Anmälningar av hot och hat tas ofta inte på allvar

Rapporten ”När samhället tystnar” visar att opinionsbildare som anmäler hot till polisen ofta känner att deras upplevelser förminskas och ignoreras. Hoten är ofta underförstådda och räknas inte som i hot enligt svensk lag. Samtidigt är upplevelsen av fara för den egna säkerheten så pass reell att många av de personer som omnämns i rapporten valt att byta yrke.

Man är väldigt ensam när man blir utsatt. Jag vet folk som redan har tystnat. Samhället har tystnat. Vi saknar trygghet och skydd, men polisen kan inte avvara personal och ge det stöd som behövs, säger en anonym opinionsbildare i rapporten.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS