Etnisk- och rasprofilering i polisens arbete – vad vet vi och vad behöver göras?

Fotograf: Tova Nyberg

Hur ägnar sig polisen åt diskriminerande kontroller? Vad kan Polismyndigheten göra för att förebygga det? Den 23 november bjuder Civil Rights Defenders in till ett seminarium om etnisk- och rasprofilering i polisens arbete med utgångspunkt i Brottsförebyggande rådets nya rapport som bland annat visar att diskriminerande etnisk profilering förekommer i polisens arbete. Utöver rapportförfattarna vid Brå kommer representanter för polisen, forskare och människorättsjurister att delta i seminariet. 

Källa: crd.org

Diskriminerande kontroller i polisens arbete

I oktober släppte Brottsförebyggande rådet (Brå) en rapport om polisens arbete med profilering och likabehandling med fokus på diskriminerande etnisk profilering. Den visar att det finns systematiska skillnader utifrån etnicitet i polisens misstankar om narkotikabrott och att personer med bakgrund i Afrika och Västasien ofta kontrolleras felaktigt. Rapporten visar också att majoriteten av poliser är negativa till visitationszoner.

Rapporten bekräftar den problembild som Civil Rights Defenders sedan länge har påtalat, nämligen att polisen genomför diskriminerande kontroller. Läs vår kommentar om Brås rapport där vi understryker att rättssäkerheten måste gälla alla när polisen genomför kontroller. 

Etnisk- och rasprofilering i polisens arbete – vad vet vi och vad behöver göras? 

Att bli utsatt för omotiverade och kränkande poliskontroller utgör en del av vardagen för många personer som tillhör etniska minoriteter i Sverige eller som rasifieras. Det visade Civil Rights Defenders rapport Slumpvis utvald från 2017.

Civil Rights Defenders har sedan dess arbetat för att Polismyndigheten ska anta arbetsmetoder för att förebygga etnisk- och rasprofilering och att Sverige ska få en lagstiftning som gör det möjligt att få upprättelse för den som drabbats av exempelvis diskriminerande kontroller.

Nu bjuder Civil Rights Defenders in till ett seminarium för att diskutera etnisk- och rasprofilering i polisens arbete. Tillsammans med forskare, representanter för Polismyndigheten och rapportförfattarna av Brås rapport kommer vi att diskutera vad rapporten visar och hur polisen behöver arbeta för att motverka etnisk- och rasprofilering. 

Seminariet äger rum torsdag 23 nov kl 17.30 på Medelhavsmuseet i Stockholm. Anmäl dig till eventet här

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS