Nya siffror: fler svenskar oroliga för den demokratiska utvecklingen

John Stauffer, chefsjurist, Civil Rights Defenders

Allt fler svenskar är oroliga över att Sverige rör sig i en odemokratisk riktning och allt fler upplever att våra demokratiska grundprinciper hotats under de senaste 12 månaderna. Det visar Civil Rights Defenders senaste undersökning som publicerades idag – ett år efter att Tidöavtalet presenterades.

Källa: TT

Undersökningen som mäter svenskarnas syn på demokratin i Sverige visar framförallt två saker. Dels att demokrati är viktigt för i princip alla människor i Sverige (96%) samt att våra politiker förväntas värna och stå upp för mänskliga rättigheter (92%). Men den visar också att allt fler är oroliga för att vi rör oss i en odemokratisk riktning (59%, jmf 44% 2022 och 37% 2021) och upplever att våra demokratiska grundprinciper hotats under de senaste 12 månaderna (65%, jmf 40% 2022 och 34% 2021).

Kraftigt ökad oro

Siffrorna visar på en kraftigt ökad oro över den demokratiska utvecklingen jämfört med motsvarande siffror föregående år.    

– Ett år efter att Tidöavtalet presenterades är det uppenbart att allt fler nu är oroliga över den demokratiska utvecklingen i Sverige. 65% av svenskarna upplever att våra demokratiska grundprinciper hotats under de senaste 12 månaderna. Det är en ökning med hela 25 procentenheter jämfört med förra året. Våra folkvalda måste ta denna oro på allvar och leva upp till förväntningar om att politiker respekterar mänskliga rättigheter och står upp för en stark demokrati, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.  

Global trend av demokratisk nedmontering 

Civil Rights Defenders granskar makthavare och politiska förslag utifrån ett människorättsperspektiv. I över 40 år har vi arbetat för demokrati och mänskliga rättigheter tillsammans med människorättsförsvarare världen över. Våra erfarenheter gör oss väl bekanta med de varningssignaler som indikerar demokratisk nedmontering – en trend som under de senaste decennierna brett ut sig i allt högre takt globalt.  

–  När Tidöavtalet presenterades för ett år sedan reagerade vi på att åtgärderna i avtalet angav en oroande riktning och påminde om förslag från länder där grundläggande rättigheter inskränkts eller kompromissats bort. Sveriges demokrati står än så länge stark, men det är viktigt att vi alla ser och reagerar på varningssignaler när demokratin riskerar att urholkas steg för steg, en rättighet i taget. Att allt fler är vaksamma och upplever att demokratin är hotad, men samtidigt tycker att det är viktigt att leva i ett land som är demokratiskt, är en förutsättning för att vår demokrati ska kunna förbli stark, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Om undersökningen 

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Civil Rights Defenders. Syftet är att undersöka hur allmänheten ställer sig till demokratiska principer i svenska samhället, och att jämföra resultaten med föregående års mätning. 1054 intervjuer har genomförts under perioden 29 september till 2 oktober.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS