Svenskar oroade för demokratin

Två tredjedelar av svenskarna är oroliga för den demokratiska utvecklingen i världen. Det visar en ny undersökning av Kantar Public (Sifo) som tagits fram på uppdrag av människorättsorganisationen Civil Rights Defenders. En stor majoritet anser också att det är viktigt att Sverige arbetar för att stärka demokratin i världen.

Många är oroliga över demokratin i världen, och tyvärr har de skäl att vara det. Antalet demokratiska länder har minskat de senaste femton åren och vi ser just nu ingen klar ljusning, säger Anders L. Pettersson, Executive Director för Civil Rights Defenders. 

Samtidigt visar undersökningen att tilltron till demokrati är stor. Nära nio av tio anser att demokrati är det bästa sättet att styra ett land, och nio av tio anser att för att få kallas demokrati behöver grundläggande mänskliga rättigheter och allas lika värde respekteras. 

Däremot anser yngre män i mindre utsträckning än andra grupper att demokrati är det bästa sättet att styra ett land. 93 procent av män i åldersgruppen 65–79 år anser att demokrati är det bästa styrelseskicket, bland männen i den yngsta åldersgruppen 18–29 år är siffran 78 procent. 

Även om skillnaderna mellan generationerna är relativt små, behöver vi vara på vår vakt. Demokrati är en färskvara som måste vinnas och försvaras av varje ny generation, säger Anders L. Pettersson. 

Undersökningen utfördes under perioden 30 november till 2 december, i Sifopanelen av Kantar Public, på uppdrag av Civil Rights Defenders. 1041 personer mellan 18 och 79 år svarade på enkäten.

Läs undersökningen här

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS