Tidöavtalet leder Sverige i en mer repressiv och antidemokratisk riktning

John Stauffer, chefsjurist, Civil Rights Defenders

Tidöavtalet innehåller en rad åtgärder som undergräver de mänskliga rättigheterna och rättssäkerheten, visar en granskning av Civil Rights Defenders. Avtalet leder Sverige i en mer repressiv och antidemokratisk riktning.

– Som människorättsorganisation är vi mycket oroade. Innebörden av Tidöavtalet visar att den globala trenden med populism och demokratisk nedmontering närmar sig även Sverige, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders. 

Bryter mot internationella dokument som Sverige är bundet att följa 

Civil Rights Defenders granskning visar att Tidöavtalet saknar ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Det innehåller en rad åtgärder som tydligt strider mot internationella dokument och konventioner som Sverige förbundit sig till samt mot grundlagen.    

– Grundläggande fri- och rättigheter skulle inskränkas om Tidöavtalet blir verklighet, säger John Stauffer. 

Slår hårdast mot samhällets mest utsatta grupper  

Om avtalets förslag blir verklighet kommer Sverige att få ett samhälle som inte längre vilar på rättsstatens grundläggande princip om allas likhet inför lagen. Rättigheter kommer inte att baseras på behov, utan på grupptillhörighet, vilket i sin tur skapar en hierarki mellan människor – personer med medborgarskap i toppen och utsatta grupper, etniska minoriteter samt människor som rasifieras i botten.  

Kort om granskningen 

Granskningen av Tidöavtalet har genomförts av Civil Rights Defenders juridiska avdelning, som analyserat avtalet utifrån kriminalpolitik, migrationspolitik och rättssäkerhet. 

Granskningen utgår från mänskliga rättigheter och lyfter de delar av avtalet som inte ligger i linje med stärkta fri- och rättigheter i Sverige. Avtalet har granskats utifrån internationella konventioner och dokument samt nationella grundlagar som Sverige idag är bundet att följa.Till exempel FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter samt Europakonventionen.  

Läs Civil Rights Defenders granskning av Tidöavtalet 

Klicka här för att läsa hela granskningen. 

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS