De nationella minoriteternas erfarenheter av samråd och andra former för inflytande

Intervjustudie genomförd på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget 2022

Den här rapporten är resultatet av en intervjustudie som Emerga genomförde på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget under hösten 2022. Bakgrunden är dessa myndigheters uppdrag att följa upp tillämpningen av svensk minoritetspolitik och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Studien behandlar det minoritetspolitiska delområdet Inflytande och delaktighet. Fem fokusgruppsintervjuer genomfördes med personer från de nationella minoriteterna (judar, romer,
samer, sverigefinnar och tornedalingar) som har erfarenhet av samråd och andra former för inflytande. Intervjuerna fokuserade speciellt på att identifiera strukturella hinder för inflytande.

Kunskapsbrist hos förvaltningsmyndigheter och anställda som håller i samråd leder till lägre kvalitet på möten, att minoriteterna måste lägga tid på att förklara saker för tjänstepersoner och att det blir svårt att ta sig framåt i själva frågorna för samråd.

Några respondenter menar vidare att förvaltningsmyndigheterna saknar förståelse för sina skyldigheter gentemot de nationella minoriteterna, utifrån exempelvis minoritetslagen, vilket rimligtvis får följder för arbetet på området.

Avsaknad av riktiga samråd

Ett annat hinder som vissa av minoriteterna upplever är avsaknad av samråd. I vissa fall är det så enkelt som att inga samråd anordnas överhuvudtaget. I andra fall blir minoriteterna inbjudna till samråd, men inte i de frågor som är viktiga för dem och som de vill ha inflytande över. Flera respondenter anger att de inte får sätta agendan för samråd utan att förvaltningsmyndigheterna dikterar vad man ska samråda om. I samernas fall händer det även att förvaltningsmyndigheter överlåter samråd till privata aktörer, där intrycket är att det finns ännu mindre intresse av att ta minoritetens synpunkter på allvar.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
De-nationella-minoriteternas-erfarenheter-av-samrad-och-inflytande-intervjustudie-2022Ladda ner

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS