Delta i konferens om revitalisering av minoritetsspråk

BIld av Monika

I november bjuder Isof och Södertörns högskola in till en konferens om perspektiv på revitalisering av minoritetsspråk. Nu kan du skicka in abstrakt till konferensen!

Källa: Isof
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Både Isof och Södertörns högskola har särskilda regeringsuppdrag om revitalisering av de nationella minoritetsspråken. 20–22 november arrangerar vi en gemensam konferens för att synliggöra både erfarenheter av och forskning om revitalisering av minoritetsspråk.

Skicka in abstrakt

Konferensens andra och tredje dag fokuserar på aktuell forskning om språkrevitalisering ur ett brett perspektiv. Forskningsbidrag ska vara inskickade senast den 13 maj 2024. Vi välkomnar särskilt forskning som fokuserar på utbildningsinsatser för revitalisering av minoritetsspråk samt forskning om insatser för barn och unga.

Läs mer om konferensen och abstrakt här

Filmer från symposium om språkrevitalisering

Den 26–27 oktober 2023 arrangerade Isof symposiet Perspektiv på revitalisering. Under dagarna hölls flera föredrag om erfarenheter från olika revitaliseringsprojekt. Föredragen filmades och du kan nu se dem här på isof.se.

Se filmerna från symposiet här

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS