Amanda Lind menar att den förstärkta minoritetslagen ger stöd till kommuner

Enligt myndigheternas uppföljning ledde den förstärkta minoritetslagen endast till en marginell förbättring av läget, och enligt kritikerna borde sanktioner sättas in om man bryter mot lagen. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind tror att den förstärkta lagen kommer att stötta arbetet med minoriteterna, skriver svt.

2019 började den nya uppdaterade och förstärkta minoritetslagen att gälla. I den stärkte de nationella minoriteternas rättigheter, och skrev att de nationella minoriteterna både ska få delta i beslut som rör dem och även få mer information om sina rättigheter. Dessa mål uppnåddes inte, enligt en uppföljning av Stockholms Länsstyrelse och Sametinget, som är ansvariga för uppföljningen av minoritetspolitiken.

Men enligt kultur- och demokratiministern Amanda Lind (MP) är den förstärkta minoritetslagen en avsevärd förbättring:

Vi har haft ett antal möten med förvaltningskommunerna, och även andra företrädare för kommunsektorn, som säger att det är bra att lagen finns.

Amanda Lind tror att den uteblivna effekten av lagen, med avseende på deltagande i beslut och information om rättigheter, kan bero på att lagen trädde i kraft så pass nyligen, men även på grund av brister i kommunikationen om den nya lagen.

Delvis kan det handla om okunskap, hur man ska göra, men det är också viktigt att säga det att det här är en lag som man ska leva upp till, säger hon.

Hämtat från svt

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 248 340

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61