Det behövs berättelser till romskt minnesmärke Limhamnsfältet i Malmö

Foto http://www.regionmuseet.se/ Sverige

Under nästa år kommer ett romskt minnesmärke att inrättas på Limhamnsfältet i Malmö. Nu behöver vi samla in berättelser, minnen, erfarenheter och bilder till minnesmärket i Malmö. Både nedskrivna och muntliga historier välkomnas!

Tanken är att minnesmärket med bild och text, ska spegla romers dåtid och nutid i staden samt olika former av verksamheter som bedrivs av romer i Malmö utifrån temat Mångfald och utveckling.

Insamling av material kommer att påbörjas idag den 7 december och pågå fram till och med den 31 januari 2021, det är RIKC som tar emot materialet. Har du något som du skulle vilja finns med på minnesmärket? Kontakta oss på rikc@malmo.se eller ring någon av våra medarbetare.

Det som samlats in kommer ses över och en urvalsprocess kommer att genomföras vid behov.

Samtalen kring inrättandet av ett romskt minnesmärke i Malmö har pågått sedan våren 2020 och Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC), Malmö stad, samordnar arbetet. Den arbetsgrupp med romer som tillsattes tidigare under året har inkommit med synpunkter och förslag på minnesmärkets placering samt arbetat fram temat mångfald och utveckling. Förutom arbetsgruppen har även Malmö stads romska råd haft insyn i och inflytande över arbetet med minnesmärket. Protokoll från romska rådets sammanträden där minnesmärket diskuterats finns här. Arbetsgruppen och rådet kommer fortsättningsvis involveras i arbetet avseende det romska minnesmärket.

Här kan man läsa mer om övriga romska minnesmärken i Skåne: http://www.romskaplatser.se/

Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC), Malmö stad

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu