Det Romska resursbiblioteket jobbar vidare

Foto Mariana Larsson-Sjöberg/DIKKO kollage

KB har ett uppdrag från regeringen att finansiera och etablera nationella minoriteters bibliotek, så kallade resursbibliotek. Uppdraget omfattar de nationella minoritetsspråken – finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Biblioteken i Malmö har i dagsläget tagit fram tre korta filmer som riktar sig till unga Resande och Romer och handlar om vad bibliotek är och nyttan med dem. De nya filmerna innehåller intervjuer med både biblioteksanvändare och bibliotekarier. På Romska bibliotekets hemsida kan du se filmerna.

Det var i januari i år som det blev det klart att Sverige får ett resursbibliotek för romani chib. Romska biblioteket har fått en plats på Malmö stadsbibliotek – öppningsceremoni 13 april som kommer att bli ett stöd för landets folkbibliotek i romska frågor. Den stora invigningsceremonin kommer ske vid ett senare tillfälle i år och då kommer det finnas representation från alla fem grupperna inom minoriteten Romer, berättar Bagir Kweik som är samordnare för det Romska resursbiblioteket för magasin DIKKO.

Resursbiblioteken är till för att stödja de kommunala biblioteken i hela landet i arbetet med de nationella minoritetsspråken och de nationella minoriteterna. Resursbiblioteket kommer ha litteratur för alla fem grupperna inom minoriteten Romer.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS