DIKKO gör ett sommaruppehåll från 26 juni – 30 juli och önskar alla en trevlig sommar

DIKKO kollage

I år har redaktionen beslutat att göra ett sommaruppehåll i rapporteringen av nyheter och andra artiklar. Sommaruppehållet startar i morgon och till i slutet av juli, alltså 26 juni – 30 juli. 

Orsaken till att vi gör ett sommaruppehåll är att oftast är det ganska lugnt, nyhetsmässigt, under sommaren. Och då mycket av det arbete vi gör på magasin DIKKO handlar om ideellt arbete har redaktionen beslutat att vara lite lediga under juli.

Redaktionen kommer dock inte stänga ner helt utan vi kommer ha en lättare omvärldsbevakning av det som händer runt om i vår värld, och sker det nåt spännande eller alarmerande så kommer vi så klart att skriva om det. Så fortsätt gärna hålla ett öga på tidningen och tipsa oss om ni ser nåt som vi borde skriva om. Vi kommer också passa på att se över vår hemsida för att göra lite uppdateringar som behövs.

Så fortsätt gärna att skicka in artiklar och reportage så publicerar vi när vi startar om i augusti.
redaktionen@dikko.nu

Till hösten kommer vi tillbaka och tar nya tag och med er hjälp kommer vi skapa det bästa magasinet för oss alla.

Förlag DIKKO kommer ge ut två nya böcker, antologin FEMINIQA -Berättelser om motstånd och Stephan Skougaards biografi Nya resande, med tillhörande boksläpp och föreläsningar. Andra saker som är planerade för hösten är föreläsningar, utställning, workshops och en massa annat kul.

Vi på redaktionen vill önska alla läsare en fantastisk sommar!

Fakta om DIKKO

Vänder man sig till magasin DIKKO eller media i allmänhet så har man meddelarfrihet – det innebär att alla har rätt att vända sig till media och lämna uppgifter. I meddelarfrihet ingår anonymitetsskydd, – det vill säga att om man vill vara anonym när man lämnar in tips får inte källan avslöjas. Det finns också ett efterforskningsförbud – vilket innebär att allmänheten inte får göra efterforskningar om vem som lämnat uppgifter eller straffa den som lämnat uppgifterna till media (repressalieförbudet). Det är viktigt att alla som på något sätt bidrar till en artikel, i magasin DIKKO eller media i allmänhet, kan känna sig trygg i att delta.

Vi på magasin DIKKO anser att det är viktigt att skriva om de svåra frågorna och att integrera ett jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv i alla avseende vi kan. Detta är något som genomsyrar vårt arbetssätt på magasin DIKKO. Vi har beslutat inom redaktionen att ha fokus på alla minoriteter. Det är viktigt att se att det även finns minoriteter inom minoriteten. Vi ser mångfald som en resurs och jobbar aktivt för social jämlikhet, mot diskriminering och antiziganism genom att lyfta frågor som berör dessa områden på ett naturligt och inkluderande sätt. Vi försöker ha en bred representation utifrån kön, sexuell läggning, funktionsvariationer, ålder, etnicitet och klass i det arbetet som vi gör.


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS