DIKKO granskar hur samrådsmötena går till i våra kommuner och olika institutioner

Regeringskansliets referensgrupp 2023. Originalfoto Romer i Stockholm

Vi på DIKKO kommer se över samrådsmöten och den representation som sker ute i vårt land för romer. I januari kommer Stockholm stad med sina svar på våra frågor om hur de gör romer delaktiga.

Vet du att de kommer vara ett samråd där du bor, tipsa oss gärna så vi kan skicka över några frågor. Skriv till redaktionen@dikko.nu

Redaktionen
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Stockholms stad har samråd den 17 januari för den nationella minoriteten romer och innan dess kommer de presentera hur representation ser ut i Stockholm.

Vi har redan tittat på Södertörns samrådsmöte, ett möte som var ett informationsmöte där DIKKO var närvarade.

Minoriteten romer ska ha inflytande och samråda om frågor som rör dem själva. Det slår lagen fast.
Ett samråd handlar om att medskapa, att använda den kompetens som finns. Romer är experter på sina sakfrågor, därför måste de också få äga och vara en del i sina egna frågor.

Många kommuner har inte samråd alls eller i alla fall sällan, och ibland är inte minoriteten romer vare sig med i planeringen eller i besluten som tas i kommunen.

Poängen med samråd är att ge minoriteten romer egenmakt. De ska känna att de har makt över sin egen situation och framtid. Forskare och lagstiftare menar att egenmakten måste stärkas om nationella minoriteter och minoriteten romer ska kunna värna sin kultur och sitt språk.

Så hur gör man ute i landet för att göra minoriteten delaktig så man kan uppnå syftet med att värna sin kultur och språk för minoriteten romer?

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS