DNA – forskning: Svenska Resande och Romer har samma ursprung

Resandefamilj på gården Skistad på 1920-talet. Foto: Johan Johansson/Bohusläns museum

DNA slår nu fast att Resande har samma rötter som Romerna. Det känns lite skönt att alla dessa spekulationer om Resandefolkets ursprung nu kan läggas åt sidan för fakta.

Resultaten visar otvetydigt att svenska resande har romska rötter och är besläktade med andra romska grupper i Europa. Alltså ytterligare bevis för att det går obrutna linjer från stormaktstidens ”zigenare” och ”tartarer” till nu levande resande. Möjligen kan linjer gå tillbaka ända till 1512, när de första romerna i Sverige dokumenteras av Olaus Petri, men det kan vi i dagsläget inte bekräfta, skriver Karin Bojs i DN.

Socialantropologen Adam Heymowski hade fel. Hans forskning har varit dominerande under långa perioder i Sverige. Han framförde, bland annat i sin doktorsavhandling 1969, att resande härstammade från marginaliserade, kriminella, utstötta svenskar. Han hävdade att det inte fanns några romska rötter alls, vilket nu kan konstateras vara helt fel. Heymowskis forskning baseras uteslutande på kyrkböcker.

Magasin DIKKO har tidigare prata med Sebastian Casinge om den forskning som görs i projektet: Historien om Resande eller Swedish Travellers

Där säger han att:

DNA-tekniken är ett nytt och kraftfullt verktyg för att spåra historisk migration, det vill säga hur människor rört sig genom historien. Vi är alla, oavsett bakgrund, resultaten av sådana rörelser och DNA understryker med all önskvärd tydlighet detta, liksom att alla har en blandad bakgrund. I många fall stödjer DNA antaganden som redan gjorts av exempelvis historiker, arkeologer och lingvister, men inte sällan har DNA-tekniken vänt upp och ner på etablerade teorier, t.ex. om hur Europa befolkats och om hur jordbruket har spridits (som en idé eller genom människors förflyttning).

Sebastian Casinge som själv är resande ingår i projektet Genomic insights into the population history of the Resande or Swedish Travellers. Den handlar om DNA-studier där ett antal frivilliga personer av svenska resandesläkter har vart med i forskningen. Andra som finns med i artikeln förutom Sebastian är Laura Vilà-Valls, Julen Aizpurua-Iraola, Karin Bojs, André Flores-Bello, Neus Font-Porterias och David Comas.

Sebastian Casinge menar att:
Studien, som förvisso är liten, visar att de resande som lämnat DNA alla har likheter i sin DNA-profil. Den utgörs av en större komponent nordeuropeiskt DNA, som överensstämmer med vad man skulle kunna kalla en svensk befolkning. Därutöver har samtliga resande som testats en komponent DNA som delas med den spanskromska gruppen (i snitt ca 18%), vilket visar på ett gemensamt ursprung. Resultaten tyder på att blandningen mellan den ”svenska” majoritetsbefolkningen och den ”romska” skedde mellan mitten av 1700-talet och mitten av 1800-talet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS