DO tar fram en årlig rapport som ska sprida kunskap om diskrimineringen

wikipedia

DO kommer att ta fram en årlig rapport som ska sprida och öka på kunskapen om hur diskrimineringen ser ut i vårt samhället. Enligt Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman, är förhoppningen att fakta och ökad medvetenhet ska få fler samhällsaktörer att motverka och förebygga diskriminering.

Det finns inte direkt någon översiktlig rapport som belyser diskriminering. Därför behövs en ny rapport som visar på hur diskrimineringen ser ut i samhället.

– Min tanke är att vi årligen ska släppa en sådan rapport, säger Lars Arrhenius i en artikel publicerad på DO:s hemsida.

Syftet med en återkommande rapportering är att sprida kunskap och synliggöra förekomsten av diskriminering. Rapporten ska vara en kunskapsgrund för DO:s och andra samhällsaktörers arbete för att motverka och förebygga diskriminering.

– Även om en årlig rapport av detta slag inte ger en heltäckande bild av problemen, är den en central och viktig pusselbit i arbetet för att motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter, menar Lars Arrhenius.

Den första rapporten kommer släppas i maj 2023, i samband med att DO arrangerar en konferens om jämlikhetsdata under Sveriges EU-ordförandeskap.

– Konferensen kommer att samla ett par hundra aktörer från EU:s medlemsländer som ska diskutera betydelsen av jämlikhetsdata i arbetet för att motverka diskriminering. Konferensen kommer också belysa de utmaningar som finns i att samla in, sammanställa och använda jämlikhetsdata, menar Lars Arrhenius.

Förhoppningen med den årliga rapporten är att den synliggör diskrimineringen i samhället och på vilket sätt det påverkar människor. Ökad synlighet kan även bidra till att fler anmäler diskriminering, även inom områden som få gör anmälningar inom idag.

– Då kan vi driva ännu fler individärenden så fler utsatta kan få upprättelse, säger Lars Arrhenius, som även ser en fördjupad dialog med civilsamhället som ett nytt och viktigt sätt att få och sprida kunskap om diskriminering, säger Lars Arrhenius.

Källa: DO

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS