Enkätundersökning för dig mellan 13-25 år och identifierar dig som resande/rom

pixabay

Fyll i den pågående enkätundersökningen som vänder sig till dig som är 13-25 år och identifierar dig som rom. Vi använder i enkäten rom som ett samlingsnamn för olika romska grupper med olika språkvarianter, kulturer och traditioner, till exempel resanderomer, finska romer, svenska romer, utomnordiska romer och nyanlända romer.

Enkätundersökningen genomförs för att Länsstyrelsen i Stockholms län ska få bättre kunskap om unga romer upplever att de har tillgång till sina rättigheter. Enkätsvaren ska användas för att ta fram förslag på vad samhället kan göra för att det ska bli bättre för unga romer.

Det är frivilligt att svara på enkäten. Du som svarar på enkäten är anonym och inga svar som du lämnar kan kopplas till dig. Dina svar läggs samman med alla andras svar och presenteras som en helhet. Svaren kommer att sparas. I enkäten ställs det frågor om trygghet, hur du upplever att du blir bemött, och om du tycker att du får ta del av dina rättigheter. Om du deltar är det viktigt att du svarar på alla frågor som du kan svara på. Det är 20 frågor i enkäten.

Enkätundersökningen för unga romers rättigheter hittar du HÄR

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS