EU-ländernas ministrar enas om ytterligare 5 miljarder euro i stöd till Ukraina

Bostadshus vars mittenparti förstördes helt av ryska luftangreppen mot Borodjanka, Ukraina den 2 mars 2022. Foto Amnesty

EU:s finansministrar och centralbankschefer träffade företrädare för Europeiska kommissionen och ECB vid Ekofinrådets informella möte i Prag. Finansministrarna diskuterade effekterna av Rysslands anfallskrig mot Ukraina på de europeiska ekonomierna och stödde ett snabbt antagande av ytterligare ekonomiskt stöd till Ukraina på 5 miljarder euro.

Efter överenskommelsen i juli om stöd på 1 miljard euro enades EU-ländernas finansministrar i Prag om att påskynda nästa delutbetalning av makroekonomiskt stöd till Ukraina på 5 miljarder euro.

Det nya lånet på 5 miljarder euro kommer att användas för statens dagliga verksamhet och för att säkerställa driften av landets kritiska infrastruktur, t.ex. kontor, skolor och sjukhus. Vid nästa möte i Ekofinrådet kommer jag att verka för att vi snabbt ska enas om de återstående tre miljarderna euro. Detta förutsätter att vi också kommer överens om hur detta belopp ska fördelas mellan lån och bidrag. Zbyněk Stanjura, Tjeckiens finansminister

När detta ekonomiska stöd väl antagits blir det ett komplement till annat EU-stöd till Ukraina på det humanitära området, utvecklingsområdet, tull- och försvarsområdet.

Under debatten om ekonomiskt stöd till Ukraina diskuterade finansministrarna även Ukrainas återuppbyggnad efter kriget.

Bakgrund

Associeringsavtalet mellan EU och Ukraina, som trädde i kraft den 1 september 2017, för Ukraina och EU närmare varandra. Avtalet främjar inte bara djupare politiska förbindelser, starkare ekonomiska band och respekt för gemensamma värden utan har också skapat en ram för fullföljandet av en ambitiös reformagenda som är inriktad på kampen mot korruption, ett oberoende rättsväsende, rättsstatsprincipen och ett bättre företagsklimat. EU har gett fortsatt stöd till dessa reformer som är avgörande för fortsatta investeringar, högre produktivitet och en förbättrad levnadsstandard på medellång sikt.

Några av de stödinstrument som EU under perioden 2014- 2020 bistått Ukraina genom är flera på varandra följande makroekonomiska stödinsatser som omfattat sammanlagt över 7 miljarder euro i lån och bidrag.

Rysslands krig mot Ukraina har en negativ inverkan på Ukrainas redan känsliga ekonomiska och finansiella stabilitet. Det har bland annat lett till ett betydande utflöde av kapital.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS