Europarådet: Sverige bör införa sanktioner för brott mot minoritetsrättigheter

Foto Anna Lundqvist

Sverige bör införa ett system med sanktioner när exempelvis kommuner bryter mot minoritetsrättigheter, menar Europarådets experter i en ny granskningsrapport.

Det finns brister i, till exempel, hur kommunerna erbjuder förskola och äldreomsorg på nationella minoritetsspråk.

– Det är uppenbart att det behövs när kommuner mer eller mindre medvetet bryter mot nationell och internationell lagstiftning, säger Sveriges representant i expertgruppen, professor emeritus Jarmo Lainio.

Källa: Sveriges Radio Finska

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS