nyheter

Europarådet vill att Sverige ändrar diskrimineringslagen

Sverige uppfyller inte sina internationella åtaganden i minoritetsspråksstadgan om man inte förbjuder språkdiskriminering i lag, menar Europarådet. Europarådet kritiserar i sin rapport hur Sverige lever upp till sina skyldigheter om att skydda de nationella minoritetsspråken.   Europarådet menar bland […]