nyheter

Sverige rapporterar om minoritetspolitiken till Europarådet

Regeringen skickar återkommande rapporter till Europarådet om Sveriges efterlevnad av den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk. Här hittar du senaste rapporterna om ramkonventionen och språkstadgan. Du kan även gå in på minoritet.se för att […]

nyheter

Europeiska rådet bekräftar åtagande att bekämpa diskriminering av romer

Under mars månad 2021 antog Europeiska rådet en rekommendation om romers jämlikhet, inkludering och delaktighet, som skärper medlemsländernas åtagande att verkningsfullt bekämpa diskriminering av romer och främja integrering av romer på nyckelområden såsom utbildning, sysselsättning, […]

nyheter

Europarådet vill att Sverige ändrar diskrimineringslagen

Sverige uppfyller inte sina internationella åtaganden i minoritetsspråksstadgan om man inte förbjuder språkdiskriminering i lag, menar Europarådet. Europarådet kritiserar i sin rapport hur Sverige lever upp till sina skyldigheter om att skydda de nationella minoritetsspråken.   Europarådet menar bland […]