Sverige rapporterar om minoritetspolitiken till Europarådet

Pixabay

Regeringen skickar återkommande rapporter till Europarådet om Sveriges efterlevnad av den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk. Här hittar du senaste rapporterna om ramkonventionen och språkstadgan. Du kan även gå in på minoritet.se för att läsa om minoritetspolitik.

Sveriges återkommande rapportering om europeiska ramkonventionen
Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter trädde i kraft i Sverige år 2000.  I samband med ratifikationen angavs att Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.
Europarådets rådgivande kommitté övervakar efterlevnaden av ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. De stater som har ratificerat ramkonventionen är skyldiga att vart femte år rapportera om genomförandet av konventionen i Sverige.

Sveriges återkommande rapportering om europeiska språkstadgan
Regeringen rapporterar återkommande till Europarådet om Sveriges efterlevnad av den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk.

Sveriges åttonde rapport till Europarådet under den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (pdf 620 kB)

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS