FN:s urfolksdag 9 augusti. KRAV: Återbörda samiska kvarlevor och heliga föremål

privat bild

För 15 år sedan antogs FN:s urfolksdeklaration. Där står att urfolk har rätt till begravning av sina anfäders kvarlevor och att heliga föremål ska återbördas. Trots att det har gått 15 år har Sverige inte genomfört det som krävs. Ytterst få samiska kvarlevor har fått sin sista vila på de platser de kom ifrån. Inga heliga föremål har återbördats till det samiska folket.

Nu kräver Amnesty Sápmi att regering och riksdag ökar tempot och tillsätter de resurser som behövs.

Vår svensk-samiska historia är tyvärr inte särskilt smickrande med rasbiologi, diskriminering, tvångsförflyttningar och exploatering av Sápmi. Nu är det dags för Sverige att leva upp till urfolksrätten. Det är oacceptabelt att samiska kvarlevor och heliga föremål ännu inte har överlämnats till det samiska folket. Vi vill se en förändring i partiernas budgetförslag redan i höst, säger Erik Törnlund från Umeå och ordförande för Amnesty Sápmi.

Det finns samiska kvarlevor på minst tio museer i Sverige. Sametinget har i 15 års tid begärt att samtliga kvarlevor ska begravas på de platser de kommer ifrån. I år har regeringen fattat beslut om att två samiska kvarlevor ska överlämnas för begravning i Arjeplog.

Ett 30-tal samer kräver att äganderätten till offergåvorna från den samiska offerplatsen Unna Saiva i Gällivare skogssamebys traditionella marker ska överlämnas till Sametinget och att föremålen ska placeras på ett museum i norra Sápmi nära platsen som de kommer ifrån.

Samerna har inte lämnat ifrån sig heliga föremål frivilligt. De är stulna av statligt finansierade tjänstemän. Nu är det dags att offergåvor, sejtar och trummor får flytta hem, säger Kerstin Andersson, styrelseledamot i Amnesty Sápmi och redaktör för boken ”Unna Saiva – en skändad samisk offerplats”.

Kerstin Andersson är inbjuden av Gällivare kommun för att hålla tal på Kulturmuseet i Gällivare i samband med FN:s urfolksdag den 9 augusti.

Amnesty Sápmi deltar även i ett evenemang i Kungsträdgården i Stockholm under urfolksdagen. Madeleine Körössy, kassör i Amnesty Sápmi, kommer att vara på plats. Hon är särskilt engagerad i frågan om det rasbiologiska bildarkivet i Uppsala.

Att som same gå in i bildarkivet och hitta sina släktningar, med och utan kläder, till allmän beskådan är förnedrande och en skymf mot våra släktingar som var utsatta för den så kallade forskningen. Att rasbiologernas bildarkiv är öppet för vem som helst är ett fortsatt övergrepp, säger Madeleine Körössy.

Amnesty Sápmi, presskontakt:

Erik Törnlund, ordförande, telefon 0706-52 05 75

Kerstin Andersson, styrelseledamot, telefon 0707-94 74 63

Madeleine Körössy, kassör, 0731-51 78 00

FN:s deklaration om urfolks rättigheter antogs i september 2007 av FN:s generalförsamling. Sverige var ett av de 143 länder som röstade för. Urfolksdeklarationen syftar till att skydda urfolks särskilda rättigheter, och rätten till självbestämmande är central, eftersom urfolk historiskt sett har fråntagits många av sina rättigheter.

Artikel 11 och 12 i urfolksdeklarationen behandlar urfolkens rätt till sina kulturella traditioner och sedvänjor i det förflutna såväl som i nutid. Detta inkluderar rätten till kulturyttringar såsom arkeologiska och historiska platser, föremål och andra uttryckssätt.

I artikel 11 fastslås att staterna ska ge urfolken upprättelse och att detta kan handla om återlämnande av kulturföremål som har tagits från dem utan deras medgivande eller i strid med deras lagar, traditioner och sedvänjor.

I artikel 12 specificeras att urfolk har rätt till användning av och makt över sina ceremoniella föremål, samt att urfolken har rätt till repatriering av sina förfäders mänskliga kvarlevor. I artikel 12 slås också fast att stater ska eftersträva att ge tillgång till och/eller repatriera ceremoniella föremål och mänskliga kvarlevor genom rättvisa, transparenta och effektiva tillvägagångssätt, utvecklade i samarbete med berörda urfolk.

Amnesty Sapmi
https://www.facebook.com/AmnestySapmi

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS