Fördelning av 1 miljard i krismedel till kulturområdet

Dansaren Liv Aira och jojk-artisten Elin Teilus. Foto: Jo Kemp.

Regeringen beslutade den 7 februari fördelningen av den miljard som tilldelas kulturområdet i krisstöd och som tidigare aviserats i extra ändringsbudget. Krisstödet gäller det fria kulturlivet, de enskilda kulturskaparna, film, regional kultur, vissa offentligt stödda kulturinstitutioner och allmänna samlingslokaler, meddelas via ett pressmeddelande.

Hela kulturlivets mångfald av verksamheter och aktörer har drabbats hårt av pandemin och konsekvenserna riskerar att kvarstå under en lång tid framöver. Det är viktigt att stödet når fram så snabbt som möjligt och vi vet att ett intensivt arbete redan inletts hos våra bidragsfördelande myndigheter och institutioner, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

650 miljoner kronor går till stöd för allmän kulturverksamhet genom Statens kulturråds bidragsgivning. Medlen kommer fördelas med syfte att lindra den akuta ekonomiska krisen och säkra en bredd av kulturuttryck i hela landet.

200 miljoner kronor går till de enskilda konstnärerna och kulturskaparna. Av dessa fördelas 170 miljoner av Konstnärsnämnden till konstnärer inom områdena bild och form, musik, film, teater och dans. 30 miljoner fördelas av Sveriges Författarfond till konstnärer inom ordområdet som författare, översättare och kulturjournalister.

40 miljoner kronor avsätts till regional kulturverksamhet och kultursamverkansmodellen. 20 miljoner fördelas av Svenska Filminstitutet till filmstöd. 60 miljoner kronor går till allmänna samlingslokaler. 30 miljoner kronor går till vissa offentligt stödda kulturinstitutioner, till museer och scenkonst.

Regeringen följer utvecklingen för kulturområdet noga och har en fortsatt nära dialog med berörda aktörer.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS