Förlag DIKKO har skaffat sig en egen hemsida

Förlag DIKKO är en del av Magasin DIKKOs verksamhet. Vi vill uppmuntra till skrivande. Förlaget har som mål att hjälpa personer som vill ge ut litteratur med en berättelse som annars, kanske, inte kommit läsarna till godo. Vi kommer också ta initiativet till att skapa och publicera böcker som vi anser har ett kunskapsmässigt värde för allmänheten.

Under AKTUELLT hittar ni det som är på gång, böcker som är i planeringsstadiet, boksläpp och annat som händer kring förlaget. Under BÖCKER hittar ni de böcker som är färdiga för försäljning eller som strax kommer tryckas. I underflikarna på BÖCKER, med titlarnas namn, där beskriver vi vad böckerna handlar om, vad boken kostar och hur man kan beställa den.

Förlag DIKKO kommer ägna sig åt att trycka böcker som inte når de stora förlagen. Inriktningen handlar om alla minoriteter, med ett litet fokus på minoriteten romer. Vi vill se en mångfald bland de litterära verken som vi kommer trycka

Alla böcker som ges ut via förlag DIKKO kommer utformas och ges ut i ett samarbete mellan författaren och förlaget.

Förlag DIKKO och magasin DIKKO integrerar ett jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv i alla avseende vi kan och det genomsyrar vårt arbetssätt på DIKKO. Vi har beslutat inom redaktionen och förlaget att ha fokus på alla minoriteter. Vi inkluderar personer med funktionsvariationer som en naturlig del i vår redaktion och förlag. Det är viktigt att se att det även finns minoriteter inom minoriteten. Vi ser mångfald som en resurs och jobbar aktivt för social jämlikhet och mot diskriminering och lyfter frågor som berör dessa områden på ett naturligt och inkluderande sätt. Vi försöker få ett en bredd bland våra titlar och försöker få en bred representation utifrån kön, sexuell läggning, funktionsvariationer, ålder, etnicitet och klass både i tidningen och förlag.

I redaktionen för förlaget finns Britt-Inger, Linda och Johanna.

Har du frågor eller vill ha kontakt med förlaget skriv till forlag@dikko.nu

Gå gärna in och gilla Förlag DIKKO Facebooksida

Redaktionen förlag DIKKO
forlag@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS