Förslag till resolution för att fordra erkännande av etnisk rensning och erkännande av internationella minnesdagen

FÖRSLAG TILL RESOLUTION FÖR ATT FORDRA ERKÄNNANDE AV ETNISK RENSNING OCH ERKÄNNANDE AV INTERNATIONELLA MINNESDAGEN

WORLD ROMA CONGRESS15 -16 -17 MAY 2023 IN BERLINROMANO LUMJAKO KONGRESI – SVETSKI KONGRES ROMA

MED BEAKTANDE AV att romerna har dokumenterats som bosatta på Balkan sedan 1300-talet, under Osmanska riket som varade fram till 1912, var romerna en viktig kulturell och ekonomisk faktor i Kosovos samhälle.

MED BEAKTANDE AV att under Balkankrigen 1912/1913 hamnade romerna alltmer i kläm mellan de serbiska och albanska fronterna, vilka båda krävde lojalitet, och målet för albanska nationalister var att skapa ett ”etniskt renat” Stor-Albanien. Det finns indikationer på att romerna systematiskt förföljdes i Kosovo under denna tid.

MED BEAKTANDE AV att sedan början av 1980-talet har kosovoalbanska nationalister genomfört handlingar för ”etnisk rensning” av alla icke-albanska minoriteter från Kosovo.

MED BEAKTANDE AV att Albaniens akademi för vetenskap i maj 1999 uttalade sig: ”Albanerna behöver sin etniskt rena stat.”

MED BEAKTANDE AV att parallellt med NATO:s bombningar och invasion 1999, under Kumanovoavtalet och FN-resolution 1244, var Kosovo under NATO:s beskydd, förstörde albanska extremister 200 romska bosättningar och förvisade romerna. Speciellt sedan den 13 juni 1999 har romerna förföljts i en omfattning som inte setts sedan ockupationen av Balkan av tyska Wehrmacht.

MED BEAKTANDE AV att fram till mars 2000 hade cirka 15 000-23 000 romska hem förstörts. Efter förvisningen av 150 000 romer från Kosovo ockuperades de övergivna husen och egendomarna av albaner.

MED BEAKTANDE AV att pogromer av albanska nationalister ledde till ytterligare vågor av flyktingar. På våren 2004 inträffade rasistiska attacker mot romer, vilket återigen ledde till massförvisningar och emigration.

MED BEAKTANDE AV att brott mot romer begångna av albanska extremister sedan 1998 och därefter aldrig har varit föremål för politisk vilja att inleda rättsliga förfaranden mot dessa brott.

MED BEAKTANDE AV att romer i Kosovo än idag inte är säkra, vilket visas av mordet på Gani Rama den 20 juli 2019 av en kosovoalbansk nationalist efter att han utvisats från Tyskland.

DÄRFÖR FORDRAR VI ATT VÄRLDSROMAKONGRESSEN,

erkänner att Tyskland och andra NATO-länder som var inblandade, bidrog till och underlättade etnisk rensning av romer inför deras ögon.

BESLUTAR att brotten begångna mot romer ska åtalas.

BESLUTAR att den 13 juni ska erkännas som en internationell minnesdag för de förvisade romerna från Kosovo.

BESLUTAR att Världsromakongressen uppmanar andra stater och internationella organisationer att ansluta sig till denna åtgärd genom att anta samma eller liknande resolutioner; och det vidare

BESLUTAR att lämpliga kopior av denna resolution ska sändas till Förenta nationerna, NATO-alliansen, regeringarna i alla NATO-länder och Kosovos regering.

WORLD ROMA CONGRESS15 -16 -17 MAY 2023 IN BERLINROMANO LUMJAKO KONGRESI – SVETSKI KONGRES ROMA

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS