Fortsatt tillbakagång för rättsstaten i Europa – så även Sverige

Pixabay

I de flesta europeiska länder, så även Sverige, har graden av rättsstatlighet minskat under det senaste året. Det visar en stor genomgång av hur väl rättsstatens principer respekteras.

Källa: europaprtalen.se

Rättsstatens principer är en rad grundläggande regler för att reglera statens makt och skydda personer, föreningar och företags rättigheter mot godtycke, korruption och allmän ineffektivitet.

The World Justice Project, WJP, mäter sedan ett årtionde tillbaka graden av rättsstatlighet i världens länder utifrån åtta olika aspekter. Den senaste sammanställningen visar att rättsstatligheten backat i de flesta europeiska länderna under det senaste året.

Störst tillbakagång har skett det delvis ockuperade Ukraina och i ockupationsmakten Ryssland. Men även i Sverige har en viss försämring skett under året.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern

Framsteg i vissa länder

Rapporten visar dock på en förbättring under det senaste året i en handfull europeiska länder med Bulgarien, Slovenien och Moldavien i topp.

Norden i toppen – Ungern i botten

De fyra nordiska länderna toppar rättsstatsrankingen med Danmark som etta följt av Norge, Finland och Sverige.

Rättsstaten i EU är som allra svagast i Ungern som liksom Bulgarien rankas längre än flera kandidatländer att gå med i unionen.

I Europa som helhet är läget för rättsstatens principer allra sämst i Turkiet, Ryssland och Belarus.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
Grafik: Europaportalen Källa: World Justice Project Skapad med Datawrapper

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS