Hälsofrämjande insatser riktade till romer

Foto Linda Lundqvist

Det här bidraget riktar sig till organisationer i det civila samhället för hälsofrämjande insatser för romer.

Ansökan

  • Ansökan öppnar: 19 juni 2023
  • Ansökan stänger: 21 augusti 2023
  • Beslut meddelas: i mitten av oktober 2023

Det här kan bidraget gå till

Bidraget ska användas till projekt som bidrar till att främja romers hälsa genom information, utbildning, aktiviteter och liknande. 

Prioriteringar

MUCF prioriterar särskilt projekt

  • som involverar romska flickor och kvinnor
  • som utförs i samarbete med en kommun eller en region.

Däremot kan ni inte söka bidrag för projekt som riktar sig till EU-migranter.

Krav som er organisation måste uppfylla

Ni ska vara en organisation utan vinstsyfte som är demokratiskt uppbyggd och följer demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Bidraget kan inte användas till organisationens ordinarie verksamhet.

Läs noga igenom de fullständiga krav som ni måste uppfylla som finns i regeringens förordning innan ni påbörjar er ansökan.

Generella villkor för projektbidrag

Läs noga igenom MUCF:s generella villkor för projektbidrag (pdf, 3 sidor) innan ni ansöker.

Bidragets storlek

MUCF har regeringens uppdrag att fördela drygt 1,1 miljoner kronor i den här andra utlysningen 2023.

Projektets längd och starttid

Projektet måste påbörjas före årsskiftet och får pågå ett år som längst. Projektet kan som tidigast starta den 1 november, men ni styr själva hur snart därefter projektet ska starta.

Ni kan ansöka om fortsättningsprojekt

Om ni skulle vilja vidareutveckla ert projekt så finns det möjlighet att ansöka om medel för att fortsätta – max tre år totalt.

Ni ansöker om ett år i taget och måste svara på alla de frågor som ställs (även om ni svarat på samma fråga tidigare år). I ansökan behöver ni tydligt beskriva hur projektet ska utvecklas jämfört med föregående år.

Att ni beviljats bidrag ett år innebär inte att ni med säkerhet kommer att beviljas bidrag kommande år.

Ansökan och redovisning

Gör er ansökan i MUCF:s e-tjänst

På webbsidan tips till dig som söker projektbidrag får du råd om vad ni kan tänka på för att göra en bra ansökan.

Samma system används sedan när ni ska redovisa projektet. Projektet ska vara redovisat senast tre månader efter avslutat projekt. 

Har ni två eller flera MUCF-finansierade projekt så ska de delredovisas. 

Funderar ni på att samverka med andra?

Här hittar du MUCF:s samverkansmodell som ger dig tips och råd om hur du kan samverka med andra organisationer.

Vem kan läsa er ansökan?

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i MUCF:s integritetspolicy.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS