Historieätarnas antiziganism används i skolas undervisning

privat foto

I skrivandes stund så har jag kommit från skolan, med en tanke på vad är det som skolan egentligen lär ut.  Jag hade svenska och vi skulle kolla på ett Youtube klipp om historieätarna som hade sänts på SvT om stormaktstiden i Sverige och samhällsklasserna, men det som jag fick se var ren antiziganism.

Enligt klippet så hade resandefolket dött ut på 70-talet, kan ni förstå det, vi existerar inte. Jag påpekade för min svenska lärare att detta var antiziganistiskt och att detta avsnitt har till och med blivit anmäld tidigare på grund av deras fördomar och okunskap.

Läraren sade då att jag skulle prompt titta på det klippet och skriva om det dom sade och svara på hennes frågor. Se text nedan.

Stormaktstiden 

Vi ska inte uppehålla oss så länge vid stormaktstiden då det inte är jätteintressant just för oss som studerar litteraturhistoria. Men jag tänkte att vi ändå kan stanna till en stund vid denna tid för att förstå vad som föregår nästa epok. 

Stormaktstiden var en period ungefär mellan renässansen och upplysningen (som vi ska arbeta med nästa vecka). Cirka 1611–1697.  

Programmet handlar om både historia, krig, klasskillnader men också en hel del vad man åt och drack under den här tiden och hur man klädde sig. 

Din uppgift: 

Titta på filmen Historieätarna: https://www.youtube.com/watch?v=TO2lD4Puacg 

– Skriv ner något som du tyckte var intressant när du såg filmen. Det kan vara något konstigt, äckligt, spännande, intresseväckande, roligt, irriterande 

– Hur såg det ut i samhället under den här tiden? 

– Skriv också vad du tyckte om filmen. 

Jag skrev istället min egen version om stormaktstiden i Sverige som protest som ni kan se nedan:

År 1617 
I ett brev till riksdagen i Örebro 1617 yrkade prästerskapet på att alla tattare(romer) skulle utvisas ur landet. Kungliga Majestäts svar på detta brev var kort och gott: ”De skola slätt och grant aff landet förwijas.” (De ska förvisas ur landet.) 
 
År 1637 
Den första allmänna tattarförordningen i Sverige utfärdades av förmyndarregeringen den 28 juli 1637. I sin hårdhet och okänslighet är den sannolikt enastående i svensk rättshistoria. Där stadgas att alla män ska hängas, medan kvinnor och barn ska förvisas ur landet före den 8 november 1637. Skulle någon påträffas efter detta datum, var det tillåtet för landshövdingen, befallningsmän och ståthållare att döda alla utan process och rättegång. 
 
Sannolikt togs detta, på grund av sin hårdhet och okänslighet inte på allvar ute på bygderna. Efter allt att döma nöjde sig myndigheterna med att utvisa tattarna(romer). 
 
År 1675 
En stor del av vandringsfolket tvingades till att ta värvning. De många krigen på 1600-talet hade i alla länder tvingat regeringarna att kommendera ut allt män till soldater, oavsett ålder och lämplighet. I Europa blev det vanligt att tattare(romer) skulle uttas till arméerna, närmast då som spejare. 1675så kom det i Sverige en kunglig förordning enligt vilken alla tattare(romer) skulle uttas till soldater. 

 När jag hade gjort den uppgiften så gick läraren till min mentor och sa att jag hade hoppat på henne på lektionen med mina ”konstiga uttalanden” när jag bara har gett läraren fakta och att jag tyckte både att det var olämpligt av en skola att ge ut antiziganiskt material till elever och sedan inte stå för det. Jag blev jätte kränkt av att en skola i Sverige som påstår sig ha utbildade lärare inte kan svensk historia och hur det har sett ut i Sverige genom tiden.

När man googlar på skolan så har dom blivit enligt 2 artiklar 2 gånger till DO på grund av rasistiska uttalanden mot folks privata yrken eller att dom har haft Hijab på sig. Trodde att vi alla människor var lika och alla har rätt till en utbildning men jag har väl misstolkat allt.

Alekzander Karlsson


Fakta

Lotta Lundgren och Erik Haag wallraffar sig igenom olika tidsepoker med hjälp av maten och de kommer att smaka på det bästa och det sämsta ur vår svenska mathistoria. Programmet sändes 2016.

Författaren Thom Lundberg skrev i Svenska Dagbladet om hur seriens användande av ordet ”tattare” var djupt kränkande mot svenska romer.

Problemet är […] att det kontextlösa användandet av begreppet reproducerar en felaktig bild av mitt folks ursprung, osynliggör vår historia, och stjäl vår identitet, skrev Lundberg. 

Frantzwagner Sällskapet uppmärksammade också avsnittet, och flera anmälningar om antiziganism kom in till Granskningsnämnden.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS