Historisk satsning på minoritetsspråken

pixabay

Regeringen har idag gett Institutet för språk och folkminnen i uppdrag att under 2022–2024 ansvara för språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Dessutom förstärks Samiskt språkcentrum vid Sametinget.

Det är viktigt att vi arbetar för att bevara de nationella minoritetsspråken. Därför är det mycket glädjande att regeringen beslutat om denna satsning som innebär att minoritetsspråken får stärkta förutsättningar och att det finns resurser till konkret revitaliseringsarbete för att bevara de nationella minoritetsspråken, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

För de nya språkcentrumen inom Institutet för språk och folkminnen har regeringen beslutat om 22 miljoner kronor för 2022 och sedan 28 miljoner kronor årligen för 2023 och 2024. Samiskt språkcentrum förstärks med 4 miljoner kronor för 2022. Detta beslut är en del av den satsning på 90 miljoner kronor som regeringen föreslog i budgetproposition 2022 gällande förstärkning av arbetet för nationella minoriteter och de nationella minoritetsspråken.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS