Isof har tagit fram ny sida ”I rörelse” med bland annat romsk och samisk migration

Isof har nu tagit fram en ny sida som heter ”I rörelse” som handlar om migration. Här återfinns bland annat samisk och romsk migration, samt de som flytt från Finland. I rörelse är en kunskapsbank om flyttar till, från och inom Sverige. Den enskilda människan och dennes berättelse står i centrum. I rörelse är en kunskapsbank som du hittar den här.

Syftet med kunskapsbanken ”I rörelse” är att bidra till större kunskap om och förståelse för migration till, från och inom Sverige genom tiderna. Kunskapsbanken består dels av berättelser från Isofs arkiv, dels av texter som ger olika typer av fördjupning runt migration. Kunskapsbanken I rörelse är ett resultat av ett myndighetsgemensamt projekt med samma namn. 

En växande kunskapsbank

På Isof finns ett omfattande arkivmaterial som rör förflyttningar och migration, och genom I rörelse vill vi tillgängliggöra och begripliggöra detta material. Vi har också flera expertområden och forskningsprojekt som på olika sätt handlar om migration. Tanken är att kunskapsbanken framöver ska utökas med fler berättelser, mer arkivmaterial och fler teman och fördjupande artiklar.

Berättelsen i centrum

De senaste åren har migration och flyktingpolitik stått i fokus i samhällsdebatten. I diskussionerna talas ofta om siffror och det används begrepp som ”flyktingströmmar” och ”invandrargrupper”. Ett viktigt syfte med I rörelse är att lyfta fram att migration inte i första hand handlar om grupper utan om individer. För varje person som flyr eller flyttar finns en egen berättelse, och det är den berättelsen som står i centrum i kunskapsbanken.

I samlingarna på Isof finns tusentals berättelser från människor som delar med sig av erfarenheter, berättelser, tankar och traditioner. Berättelserna är från tidigt 1800-tal fram till i dag. Många av dem handlar på olika sätt om flyttar och rörelse mellan olika platser. Utifrån dem kan man se likheter – och skillnader – mellan migration och migranter i olika tider. På rörelsekartan kan du ta del av några av dessa berättelser (se alla berättelser här Länk till annan webbplats.).

Mer om migration

I kunskapsbanken finns också en fördjupande del där vi berättar om migration utifrån olika teman. Vi uppmärksammar till exempel namn, språk och traditioner i migration, och lyfter särskilt teman som emigrationen till Amerika, romsk migration och samiska förflyttningar.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS